Øre-Nese-Hals spesialist til Haugesund sykehus

Periode: uke 31-34

Poliklinikk + øyelblikkelig hjelp pasienter

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

 

eller

 

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

Land: 
Speciale: