Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en akut kirurgisk/Ortopedisk vårdavdelning.  Vårdavdelning med 21 vårdplatser vardagar och 16 vårdplatser helger. Förutom Kirurgi och ortopedi har vi urologi och även en del palliativ vård. Verksamheten är både elektiv och akut Önskvärt med erfarenhet från liknande vård, Enligt schema.  Arbetstider 07-15:45 alt 13:15—22 vardagar och helger. Datorprogram: SyStem-Cross, Prator, Orbit, RoS

Land: 
Speciale: