Spesialist

Stille før stormen i psykiatrien!

Covid-19 og psykiatri

Bekymringsfullt med tomme senger

Covid-19 har på kort tid endret hverdagen til både pasienter og leger i psykiatrien. Der det tidligere pleide å være overfylt er det nå tomme senger og pasientene kansellerer sine polikliniske avtaler.

Noe arbeid har blitt gjort for å hjelpe pasientene. Telefon eller videokonsultasjon erstatter det personlige oppmøtet, og gruppemøter avlyses og endres, om mulig, til individuelle økter. Men er dette nok?

– Vi ser i psykiatrien, som i somatikken, en nedgang i antall pasienter. De psykiatriske avdelingene er ikke så overfylte som vi ellers har blitt vant til, og det er bekymringsfullt at det er tomme senger. Meldinger fra de psykiatriske nødetatene er at de heller ikke har det travelt, sier Styreleder i Det danske psykiatriske foreningen, Gitte Ahle til Ugeskriftet.dk. Hun sier videre at hun frykter at det nå er stille før stormen!

Norge trenger flere psykiatere!

– Vi vet, at riktig mange psykiatriske pasienter ikke får den nødvendige behandling for tiden. Pasientene holder seg borte. Mange sykehus har stor mangel på velkvalifiserte psykiatere. Det vil kunne oppstå en dramatisk overbelastning på sykehusene, når corona krisen stilner av og mange pasienter samtidig vender tilbake for den nødvendig behandling, sier lege og CEO Mikael Palm i Transmedica.

Les mer: Psykiater, bistå med din kompetanse og motta markedets beste lønn