Allmennmedisinske vikariat i Sverige

Ønsker du den beste lønnsordningen, mer frihet og større uavhengighet?
Så gjør som mange av dine kollegaer – velg Transmedica som din samarbeidspartner.

  • Ansettelse via eget firma eller som alminnelig lønnsmottaker – du velger selv.
  • Gratis skattehjelp så du unngår problemer. Der har vært mange store saker om skatt og vikararbeid. Det unngår du når du samarbeider med Transmedica.
  • Som legevikar vil du gjøre en stor forskjell på et sted med legemangel, hvor din arbeidsinnsats blir verdsatt.
  • Vi hjelper deg med autorisasjoner og spesialistgodkjennelser.
  • Vi har raske utbetalinger av lønn/honorar og vi tilbyr deg et attraktivt bonusprogram. Her kan du bl.a. tjene opp til 18.000 DKK ekstra.
  • Ønsker du høyt betalte vikariat i Norge, kan du kontakte vårt søsterselskap Nordvik.

Ledige stillinger i Sverige, allmennmedisin

Kontakt:

Senior konsulent læger Skandinavien
Email: fpr@transmedica.se
Telefon: (+46) 735 320 577
Karin Sahlqvist
Konsultchef DR Sverige
Email: ksa@transmedica.se
Telefon: (+46) 70 991 08 24