Sykehusvikariat innen psykiatri, radiologi eller somatikk i Danmark, Norge og Sverige

Ønsker du den beste lønnsordningen med skattehjelp, mer frihet og større uavhengighet? Gjør som mange av dine kollegaer og velg Transmedica som samarbeidspartner.

  • Vi sikrer deg et vikariat – med oss tar du ingen sjanser. Vi har i motsetning til de fleste andre vikarlegebyrå helt korrekte avtaler og rangeringer med alle sykehus i Norge og tilsvarende muligheter i Danmark og Sverige.
  • Ansettelse via eget firma eller som alminnelig lønnsmottaker – du velger selv.
  • Gratis skattehjelp så du unngår problemer. Der har vært mange store saker om skatt og vikararbeid i utlandet. Det unngår du når du samarbeider med Transmedica.
  • Som legevikar vil du gjøre en stor forskjell på et sted med legemangel, hvor din arbeidsinnsats blir verdsatt.
  • Vi hjelper deg med autorisasjoner og spesialistgodkjennelser.
  • Attraktive kompetanseutviklings modell, tjen opp til 18.000 DKK ekstra. Dette tilbudet er til deg som kan ta lengre vikariat. Kontakt oss for mer informasjon.
  • Reise og bolig ordnes.