Transmedica er et profesjonelt helsekonsern med et bredt spekter av tjenester som tilbys helsesektorene i Skandinavia. Våre aktiviteter er delt i tre forretningsområder:

  • Vikarer – helsepersonale
  • Egne sykehus og klinikker
  • Øvrige helsetjenester

Transmedica arbeider innenfor alle områdene i tett samarbeid med det offentlige helsevesenet.

Les mer om vår vikarservice under hovedseksjonene:

Du kan også møte Transmedica på LinkedIn.


Transmedica – den beste vikaropplevelsen
Transmedica har eksistert siden 1990 og er Danmarks eldste og mest erfarne vikarbyrå for leger og sykepleiere. Les mer om vår historie.