Transmedicas historie

Transmedica ble grunnlagt av Karsten Ramløv Svendsen i 1990 med det primære formål å leie ut danske spesialistleger til offentlige sykehus i det øvrige Skandinavia. I begynnelsen var etterspørselen størst i Sverige, men etter det første årene opplevdes en betydelig vekst i det norske marked. Senere fikk vi også oppgaver i Danmark. I dag har vi vårt fokus på Skandinavia som vårt hovedmarked. Transmedica har ut over den geografiske utvidelsen av markedet, utvidet sine servicetjenester til også å omfatte utleie av allmennleger, sykepleiere og annet helsepersonell. 

I 1999 begynte Transmedica å tilby andre tjenester til den offentlige helsesektoren i Skandinavia, i første omgang hele operasjonsteam til ventelisteavvikling. Senere har Transmedica arbeidet som pioner i offentlig-privat samarbeid innenfor en rekke områder i helsevesenet. Transmedicas erfaringer omfatter blant annet: drift av avdelinger på offentlige sykehus, ventelisteprosjekter i Danmark, Norge og England, administrasjonsoppgaver på offentlige sykehus samt konsulentfunksjon omkring helse- og organisasjonsspørsmål.

I 1999 etablerte Transmedica også datterselskapet Intermedica i Polen med øyeklinikker i Poznan, Kraków og åpnet i 2007 også klinikk i Stettin. Klinikkene tilbød en rekke behandlinger innenfor øyekirurgi. I volum var størsteparten av aktiviteten behandling av grå stær samt laseroperasjoner for nærsynthet. Transmedica har valgt at fokusere på det skandinaviske markedet og solgte i januar 2010 Intermedica.

Transmedica overtok i 2006 det svenske spesialistsykehuset Spenshult, som er spesialisert i behandling av medisinsk reumatologi, reumakirurgi og rehabilitering. Spenshult drives i dag av Transmedica, og har et tett samarbeid med den svenske giktforeningen (Reumatikerforbundet), som har representanter i Spenshults styre.

Spenshult er et ”Center of Excellence” for sykdommer i bevegelsesapparatet og aktivitetene som det omfatter, utover behandling av pasienter, også selvstendig forskning samt utdannelse av helsepersonell.

Transmedica har utviklet seg fra å være en entreprenørdrevet vikarvirksomhet til i dag å være et profesjonelt helsekonsern med et bredt spekter av tjenester. Vi har alltid lagt stor vekt på å levere tjenester av høyeste kvalitet og å være førende på kvalitetsstyring. Transmedica er ISO-sertifisert. Vi har slik valgt at dokumentere vårt kvalitetssystem ved å sertifisere alle konsernets funksjoner etter ISO-standardene. 

I 2007 gikk Odin Equity Partners (nå BWB Partners) inn som investor i Transmedica, med hensikt om å utvikle virksomheten. Transmedica har siden da gjennomført en større omstrukturering og fornyelse av ledelsen. I dag er den administrerende direktøren Mikael Palm, og utviklingen i Transmedica bygger på de senere års styrker og solide erfaringer. Konsernet er kjent for høy kvalitet på alle tjenester, noe som også er grunnlaget for vårt fremtidige virke.