Transmedica og dine personlige opplysninger

Behandling av personopplysninger er et sentralt element av Transmedica-koncernets forretningsområde, og det er vesentlig at dette skjer etter høy etisk standard samt overholdelse av EU’s nye persondataforordning. Reglene gjelder ikke kun for Transmedica-konsernet, men for alle virksomheter. 
Vi har ajourført og offentliggjort vår persondatapolitikk, som inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvem som har adgang, dine rettigheter, videreformidling av opplysninger, sletting og sikkerhet.

Se vår persondatapolitikk og retningslinjer under: