Sykepleier i Sverige

Transmedica er et etablert selskap i Skandinavia, det største i Danmark og det nest største i Norge. Transmedica er et av selskapene som først var på markedet og har 30 år i bransjen.

Nye muligheter

Vi etablerer nå et kontor i Sverige for å investere i det svenske markedet der vi allerede har avtaler med de fleste av fylkestingene.

Transmedica er det alternativet du bør velge hvis du vil glede deg over alle de skandinaviske landene på en enkel og enkel måte. Vi hjelper deg med å finne de rette oppdragene i Sverige, Danmark og Norge.

I Sverige anbefaler vi deg som sykepleier å teste vingene i Nord-Sverige. Fantastisk natur å utforske på fritiden mens du gir gode utviklingsmuligheter ved de nordiske helseinstitusjonene. Kontakt oss hvis du vil se hvilke oppdrag som er tilgjengelige i den delen av Sverige du er interessert i å betjene.