Akutt behov for legebehandling
Ved lege/legevaktbesøk i Norge er det brukerbetaling.
Transmedica dekker dessverre ikke denne utgiften.

Bagasje
Ved manglende eller forsinket bagasje skal du kontakte personalet ved flyplassen og melde fra. Som kvittering for anmeldelsen får du utlevert en "PIR" (property irregularity report).
Hvis bagasjen ikke dukker opp etter noen dager eller er skadet når du mottar den, skal du kontakte Transmedica.

Firma
Hvis du har ditt eget firma, er det mulig å arbeide via dette. Hvis du arbeider via ditt eget firma, står vi får bolig og du sørger selv for reisen. Honorar for arbeid via eget firma forhandles individuelt og betaling skjer etter mottatt faktura fra ditt firma.

Bolig
Du får bolig til rådighed fra enten sykehuset eller Transmedica. Husk å alltid tømme kjøleskapet og fjerne søppel før du reiser.

Ekstravakter eller endring av vakter
Dersom avdelingen ber deg ta en ekstravakt sier du selvfølgelig ja dersom det passer deg og er forsvarlig. Skriv gjerne på timelisten at det er en ekstravakt.

E-læring
De fleste sykehus krever e-læringskurs før du kommer til sykehuset. Mer informasjon får du av din konsulent i god tid før avreise.

Flybilletter
Vi arbeider med å finne den beste reisen for deg. Dine flybilletter vil du typisk ved ikke-akutte vikariater motta ca. 4 uker før avreise. Sjekk straks om reisedatoer og –tider er korrekte.

Flyforsinkelser
Er flyet ditt forsinket og du ser at det blir et problem med å nå frem til din første vakt i tide, ber vi deg ringe så vi kan gi avdelingen beskjed om at du kommer litt for sent.

HLR (hjertestoppkurs)
I Norge kreves fysisk hjertestoppkurs (ikke web-kurs), som er mindre enn 12 måneder gammelt

ID-kontroll i Norge
Alle skal til ID-kontroll minst 1 gang, se mer informasjon under norsk skattekort.

Introduksjon
Mange avdelinger tilbyr/har krav om introduksjon av vekslende varighet fra timer til dager. Dette avtales med konsulenten innen vikariatets oppstart.

Forretningsreiseforskring
Tryg dekker deg på forretningsreiser i de periodene du er ansatt hos oss og dekker blant annet ved sykdom og hvor hjemtransport er påkrevd. Sørg for å alltid ha kontaktinformasjonen til Tryg på deg. Etter kontakt med Tryg ber vi deg informere Transmedica.

Kontrakten 
Det er veldig viktig at du leser gjennom kontrakt raskt etter at du har mottatt den. Si ifra dersom det er feil i det du har fått tilsendt eller spør om du er i tvil om noe. 

Navnskilt
Navnskilt utleveres sammen med din første kontrakt og bæres synlig på uniformen.

Norsk skattekort
For at få utstedt et norsk skattekort, må du møte til ID-kontroll i Norge. Hvis du ikke har vært til ID-kontroll tidligere, ber vi deg gå til ID-kontroll raskest mulig etter at du har startet i vikariatet. Husk å ta med passet ditt, kontrakten med Transmedica samt søknad om skattekort, som du finner her: http://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/
Heretter skal du til ID-kontroll hvert 2. år.

Pass
Husk passet ditt!
Godt å ha med i forbindelse med flyreisen, og et krav i forbindelse med ID-kontroll.

Reiseregning
Husk å ta vare på billetter og kvitteringer. Send inn originale reisekvitteringer til oss. Kopier kan dessverre ikke brukes.

Smykker og neglelakk
Vi gjør oppmerksom på at det naturligvis ikke er tillatt å bruke klokker/smykker, inkludert øredobber når du er i tjeneste. Heller ikke neglelakk er tillatt.

Sykdom
Blir du syk under vikariatet ditt ber vi deg ta kontakt med både avdelingen og Transmedica.

Timeliste
Timelisten sendes ut sammen med din kontrakt. Det er en god idé å printe noen kopier hjemme. Vær nøye med å fylle ut timelisten og husk å få den attestert av avdelingsleder eller ansvarshavende sykepleier. Feltet Rådighedstjeneste er kun relevant for anestesi/operasjonssykepleiere.

Transport
Sammen med flybilletten din får du en reiseplan med diverse informasjon, som vil lette din reise til sykehuset. Transporten til og fra flyplassen skal foregå med tog eller buss. Taxi må kun benyttes etter avtale med konsulenten.

Ukentlig timetall
I Norge er normal arbeidsuke på 35,5 timer.
I Danmark er normal arbeidsuke på 37 timer.
I Sverige er normal arbeidsuke på 40 timer.