Psykiater til Bodø, allmennpsykiatrisk døgn.

Psykiater til Bodø, allmennpsykiatrisk døgn.

Allmennpsykiatrisk døgnbehandling, utredning og behandling
Overlege for allmennpsykiatrisk døgnenhet B og D. Det vil også være LIS 3, LIS 1, psykologspesialister og psykologer i spesialisering på begge enhetene. Overlege blir medisinskfaglig ansvarlig for begge døgnenhetene som er lokalisert sammen og har 8+12 senger.

Periode: 21.11.22 - 23.12.22

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Psykiater til Seljord, psykose døgnpost.

Psykiater til Seljord, psykose døgnpost.

Psykiater til Molde, DPS døgn.

Psykiater til Molde, DPS døgn.

 

Overlege i voksenpsykiatri.

Kjennskap til aktuelt norsk regelverk/lovverk:

lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om spesialisthelsetjenesten, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om helsepersonell og lov om pasient- og brukerrettigheter.

Språk: fortrinnsvis norsk evnt. svensk/dansk

 

Periode: 03.10.22 - 11.11.22

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Psykiater til Sogndal, poliklinikk.

Psykiater til Sogndal, poliklinikk.

Arbeid som overlege/psykiater ved psykiatrisk poliklinikk
Arbeidstid: Mellom 40 – 50 timar per veke (det er opning for variasjon/anna avtale mellom partane).
Dersom vi ikkje får tilbod om spesialist kan det bli aktuelt å gje tilbod til lege med erfaring frå psykiatriske poliklinikkar.
Vikar må delta i senteret/PHV si beredskapsordning (utanfor vanleg arbeidstid) for sengeposten. Vaktbelastninga er stort sett liten.

 

Periode: 01.09.22 - 31.12.22

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Psykiater Førde akutt døgn

Psykiater Førde akutt døgn.

.Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri og/eller rus. Gode evner til å kommunisere, samarbeide og tenkje heilskapleg. Førarkort klasse B.

Det er eit krav at overlege har kunnskap om norsk lovverk/Psykisk helsevern lov og Dips. Lege må ha kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri pga ev.vakter.    

 

Periode: 01.10.-31.12.22

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Psykiater Øvre Romerike DPS, allmenn poliklinikk

Psykiater Øvre Romerike DPS, allmenn poliklinikk.

Psykisk helsevern/ allmenpsykiatrisk poliklinikk
Primært tilknyttet allmenpsykiatrisk poliklinikk. Arbeid på andre seksjoner (psykose, akutteam og døgn) må påregnes. Veiledning av LIS leger.
Krav til kompetanse:

Psykiater Follo DPS Tire

Psykiater Follo DPS Tire.

Overlege i psykiatri, vedtaks- og utredningskompetanse, TPHU og dom, må ha kjennskap til Dips og elektronisk e-resept.

Noe ambulering må påregnes. 50% arbeid i FACT team.

Periode: 15. Aug 2022 - 31. Des 2022

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Psykiater Skien/Porsgrunn TSB og Lar poliklinikk

Psykiater Skien/Porsgrunn TSB og Lar poliklinikk.

Ansvar for pasienter innenfor TSB og LAR for opptaksområde Skien og Porsgrunn
Arbeidsoppgaver:
*Ansvar for utredning, vurdering, behandling og medisinering av pasienter i poliklinisk forløp innen TSB og LAR
*jobbe både selvstendig som behandler og i team med øvrig personell
*samhandle med kolleger både internt og eksternt

 

Periode: 01. Sep 2022 - 01. Sep 2023

Jobben er dagtid uten vaktbelastning.

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Løbende tilbud for pædiatrikere i hele Skandinavien

Vi søger løbende børnelæger til gode vikariater i Norge, Danmark og Sverige. Kontakt os og fortæl lidt om dig selv, samt hvornår du ønsker at arbejde, så finder vi den rigtige stilling til dig.

Som vikar i pædiatri vil du se patienter med et særdeles bredt udsnit af sygdomme og lidelser. Har du spidskompetencer inden for eksempelvis neonatologi, neuropædiatri, socialpædiatri eller andet, så oplys om det. Alle områder af pædiatrien vil kunne komme i spil i forbindelse med vikariatet.

Hele norden søger kardiologer til vikariater

Transmedica søger kardiologer til udfordrende og spændende vikarstillinger i Norge, Danmark og Sverige. Vi kan tilrettelægge arbejdsperioden efter dine ønsker. Der er løbende behov for din kompetence.

Som specialist i kardiologi vil du arbejde med patienter med hjertesvigt, præventiv kardiologi, iskæmisk hjertesygdom, arrytmologi og de gængse medico devices. Erfaring med ekkokardiografi er en fordel, men ikke påkrævet.

Subscribe to RSS - Norge