LIS1 (lege i spesialisering) Stord sykehus

Stord sykehus har behov for LIS1

Indremedisinsk avdeling

Periode: uke 18-35

Oppdraget gjelder post- og vaktarbeid i mellomvakt (B-vakt) hvor en har LIS1 foran og overlege bak.
Du vil inngå i 7-delt arbeidsplan som LIS2 med gjennomsnittsberegnet ukentlig arbeidstid på 40,79t.

 

Ta kontakt med

 

Med vennlig hilsen
_______________________________
Nina Dawes Anderssen

LIS2 (Lege i spesialisering) til Kongsvinger sykehus

Kongsvinger sykehus har behov for LIS2 til medisinsk avdeling.

Periode: Uke 24-34

Sykehuset har behov for  LIS2 på poliklinikk mandag-fredag kl 08-16

(elektive pasienter og ø-hjelp) samt postarbeid og vakt gjennom sommeren.

 

Ta kontakt med 

 

Med vennlig hilsen
_______________________________
Nina Dawes Anderssen

Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn.

Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn.

50% allmennsengepost
50% poliklinikk inkl. inntaksteamarbeid, diagnostiske drøftinger og medikamentvurderinger
Vaktbelastningen:
13 døgnvakter mandag-torsdag
3 helgevakter fredag-lørdag
Fokus på medikamentellbehandling og diagnostikk.

Periode: 01.07.22 - 01.11.22

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn.

Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn.

 50% allmennsengepost
50% poliklinikk inkl. inntaksteamarbeid, diagnostiske drøftinger og medikamentvurderinger
Vaktbelastningen:
13 døgnvakter mandag-torsdag
3 helgevakter fredag-lørdag
Fokus på medikamentellbehandling og diagnostikk.

Periode: 01.07.22 - 01.11.22.

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Psykiater Nedre Romerike DPS Akutteam.

Psykiater Nedre Romerike DPS Akutteam.

Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning
 God forståelse av oppgavefordeling i helseforvaltningen
 Forutsettes å være oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer.

Periode: 04.07.22 - 29.07.22.

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Psykiater Arendal Poliklinikk ARA

Psykiater Arendal Poliklinikk ARA.

Overlegen får ansvar for å bistå poliklinikken i Arendal, med hovedfokus på LAR. Ved en evt. omorganisering kan behovet endres til å også omfatte poliklinikken i Kristiansand. Pasienter i alderen 16 og oppover. Det forvaltes ikke tvangsvedtak i ARA. Det er en forutsetning om at kandidaten har kunnskap om/erfaring med LAR. Det kan påregnes noe arbeid inn mot fengslene da vi har flere pasienter innsatt.

Psykiater Kristiansand, Solvang DPS døgn.

Psykiater Kristiansand, Solvang DPS døgn.

Periode 23.05.22-01.09.22.

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Psykiater Tromsø DPS, døgn.

Psykiater Tromsø DPS, døgn.

Spesialist i psykiatri. Norsk godkjenning
Ønskelig med arbeidserfaring fra døgnpost DPS
Kjennskap til norsk helsevesen.
God kjennskap til Psykisk helsevernloven og arbeid med tvungent psykisk helsevern
Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
Fordel om erfaring/kjennskap til DIPS.

Arbeidstid 08-16 (40t/uke) Dagarbeidstid, ikke deltakelse i vakt.

Periode: 01.09.22 - 01.10.23

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Psykiater Førde, DPS Poliklinikk.

Psykiater Førde, DPS Poliklinikk.

Avdelinga har rus døgn som er ein tverrfagleg spesialisert sengepost med 15 døgnplassar, lokalisert på Kyrkjebø i Høyanger kommune. I Førde er det Akutt døgn som er ein lukka akuttpsykiatrisk sengepost med 15 døgnplassar, Tryggleik 3 døgnplassar og Psykose har 8 døgnplassar, DPS døgn, allmenn har 15 døgnplassar. Vi har i Mars 2021 flytta inn i nybygg ved sentralsjukehuset i Førde.

Periode: 01. Aug 2022 - 31. Des 2022

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Sykepleier til medisinsk sengepost i Bodø SOMMER 2022

Har du lyst til å oppleve vakre Bodø i sommer?

Medisinsk sengepost B4- lunge, hematologi og gastro trenger sykepleier med erfaring innen et av fagfeltene i tredelt turnus.

 

Periode: uke 22-35

Arbeidstid: tredelt turnus

 

Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

Subscribe to RSS - Norge