Psykiater til Haugesund DPS døgn

Psykiater for Haugesund DPS.

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling Haugaland DPS og psykosepost Haugaland og Karmøy DPS. Postene bemannet med psykolog og eller lis1/ lis3.

Periode: 27.06.22 - 04.09.22.

Dagtid 08.00-15.30 alle ukedager

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

Almensygeplejerske til Mosjøen - SOMMER 2022

Mosjøen søger sygeplejerske til medicinsk sengepost

Periode: 27.06.22-21.08.22

Kompetencekrav: Relevant praksis fra medisinsk avdeling, kjennskap til DIPS

 

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Almen sygeplejersker til medicinsk afsnit - Førde sygehus - SOMMER 2022

Førde sygehus søger sygeplejersker til medicinsk sengeafsnit - SOMMER 2022

Periode: 20.06.22-14.08 .22

Afdeling: Indremedisinske pasientar

Medisinsk sengepost 1 hjarte, nyre, diabetes, anna endokrinologi og generell indremedisin / geriatri

Medisinsk sengepost 2: lunge, mage-tarm, infeksjon og generell indremedisin/geriatri.

Psykiater til Fredrikstad DPS, poliklinikk og ambulant akutteam

Psykiater til Fredrikstad DPS, poliklinikk og ambulant akutteam.

Polikliniske konsultasjoner, Utredning og behandling
Vedtak og oppfølging TPH/TUD
Veiledning av LIS.
Bistå døgnseksjon og AT ved behov etter avtale.
Delta i tverrfaglig team
Delta i utvikling av DPS tjenester.

Periode: Fra uke 33 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Psykiater til Hammerfest VOP/VPP

Psykiater til Hammerfest VOP/VPP.

Må ha klinisk erfaring fra behandling på VOP i Norge, seneste året.
Erfaring med DIPS/DIPS ARENA

Poliklinikken har åpent fra 08.00 til 16.00, vi ønsker vikarer som kan jobbe hele uker, gjerne noen flere en disse fem og de kan gjøres fra hjemmekontor

Periode: Uke 20 og 22 og fremover

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Almenmedicinsk sygeplejerske til Mosjøen - SOMMER 2022

Sykehuset i Mosjøen søger sygeplejerske til medicinsk sengepost

Periode: 27.06.22-21.08.22

Kompetencekrav: Relevant praksis fra medisinsk avdeling, kjennskap til DIPS

 

Anæstesisygeplejerske til Kirkenes

Kirkenes sykkehus søger anæstesisygeplejerske

Periode: Fra uke 13 tom uke 31

Kompetencekrav: Anestesisykepleier, Vikaren må ha erfaring med akutt sectio. Pasient IKT system er DIPS.

Anestesivirksomhet:

Kirurgiske fagområder: Ortopedi, Kar/endokrin/thorax, Gynekologi, obstetrikk, ØNH, Gastro, urologi og øye.

Noe av det medisinsk tekniske utstyret vi jobber med er:

• Anestesiapparat GE Datex- Ohmeda Aysis

• Overvåkingsenhet – Phillips Intelli Vue MP 50

• Sprøytepumper- Alaris Ascena/CC-guardrails

Sygeplejersker til akutmodtagelsen i Tromsø

Akutmodtagelsen i Tromsø søger sygeplejersker - SOMMER 2022

Periode: 06.06.22 til og med 04.09.22

Kompetencekrav: Vi ber om sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra akuttmottak. Det er ønskelig at vikaren har erfaring fra akuttmottaket UNN Tromsø.

Vikaren må mestre mottak og igangsetting av behandling til akutt og kritisk syke pasienter under alle fagområder. Med dette menes at sykepleieren har hatt og kan tildeles pasientansvar for kritisk syke pasienter som for eksempel alvorlig sepsis, STEMI, traumemottak.

Sygeplejersker til akutmodtagelse Harstad

Harstad akutmodtagelse søger sygeplejersker

Periode: uge 26 - 33

Kompetencekrav: erfaring fra akutmodtagelse

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Psykiater til Bergen, Øyane DPS. allmennpsykiatrisk døgn og rehabilitering døgn

Psykiater til Bergen, Øyane DPS

Øyane DPS tar imot pasienter akutt og etter avtale.
Tjenestene er organisert som ambulant virksomhet, poliklinikk og døgntilbud.

Øyane DPS er lokalisert på Straume i Øygarden kommune og tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggere over 18 år som bor i kommunene Askøy og Øygarden.

Periode: Fortløpende

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Subscribe to RSS - Norge