Toppa ditt vikariat med en extra bonus

Det finns många fördelar med att vara vikarie hos Transmedica. En av dem är vårt mycket speciella bonusprogram där vi uppskattar din lojalitet och samarbete.

Bonusprogram

I Transmedicas bonusprogram tjänar du 1 bonuspoäng för varje dag du arbetar i Danmark eller Norge för oss. Ju fler dagar du arbetar desto högre bonus får du. Du tjänar bonus från den dag du anmäler dig till bonusprogrammet och de är giltiga 1 år framåt.

Du bestämmer själv när du vill lösa in dina bonuspoäng. Du kan lösa in dina poäng efter 60 poäng, därefter nollställs ditt konto. Du kan också fortsätta att spara poäng och uppnå en bonus på upp till 18 000 SEK. Alla nivåer av poäng sparas under bonusåret och de sparede poängen/pengarna kan endast utbetalas en gång per bonusår, oavsett nivå.

De ihopsparade bonuspoängen kan användas till bidrag för skattefria kongresser och kongressresor motsvarande hela beloppet. Du kan också välja att få hela beloppet utbetalt kontant, i sådant fall ska beloppet beskattas och är inklusive semesterpengar.

Medlemsnivå 1

4 000 SEK

  • 60 poäng
  • (motsvarar 60 dagar)

Medlemsnivå 2

8 000 SEK

  • 120 poäng
  • (motsvarar 120 dagar)

Medlemsnivå 3

18 000 SEK

  • 180 poäng
  • (motsvarar 180 dagar)

Anmälan till bonusprogrammet

Skriv din adress i rutan ovan.