Barne-og ungdompsykiater til BUP Askim

Krav til kompetanse:

Legespesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og unge

Periode: 01.10.2021 – 30.09.2022

80-100% stilling

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

 

Land: