Trygghet

Covid-19: Din kompetens behövs mer än någonsin förr

Läkare

Det är en utmanande tid, då vi alla står inför en ny situation med Covid-19 och allt som sker i världen i kölvattnet av detta. Det sker stora förändringar inom alla branscher och behovet av kvalificerade specialister är större än någonsin förr. Samhället behöver dig!

Om du har jobbat för oss tidigare, är permitterad, ledig eller om du har gått i pension, så är det väldigt värdefullt att du kontaktar oss ifall du är intresserad av att hjälpa till. Du kan göra skillnad. Vi märker ett ökat behov av specialister inom psykiatri, radiologi och kirurgi.

Alla läkare och sjuksköterskor kan resa fritt i Skandinavien och är undantagna från samhällets regler om karantän. Vi hjälper dig genom hela processen med allt från ansökningar av auktorisation, skatt och försäkringar. Vi är här för att göra din vardag och ditt åtagande hos oss så okomplicerat och bra som möjligt.

Hela Skandinavien står enat

Trots den akuta situationen, eller kanske på grund av den, så blir solidariteten mellan de skandinaviska länderna viktigare än någonsin förr. Tillsammans ska vi klara oss igenom detta! Vi kommer att hjälpa dig som hyrläkare hela vägen och ge dig och din familj den trygghet och uppbackning som behövs i denna utmanande tid.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.
Vi är här för att hjälpa dig, så att du kan hjälpa andra!