Trygghet

Erbjudande om vaccin för vikarier i Danmark

Coronavaccine

Danska och svenska vikarier som arbetar via Transmedica i Danmark får nu erbjudande om möjligheten att bli vaccinerade mot COVID-19.

Erbjudandet om vaccineringen är en ren tjänst och är helt frivillig utifall Sundhedsstyrelsen och Statens Serum Institut (SSI) erbjuder dig ett vaccinationsförlopp.

Då du i ditt arbete som läkare utför en kritisk viktig samhällsfunktion och på grund av den höga smittorisken som råder inom hälso- och sjukvårdssektorn har Transmedica valt att arbeta för att ge våra läkare möjligheten att bli vaccinerade som en del av den så kallade ”målgruppen 4” som förväntas få vaccin i slutet av mars och under april 2021.

Vi kan dock inte garantera att du kommer att erbjudas vaccin då det i slutändan är upp till Sundhedsstyrelsen och Statens Serum Institut (SSI) att hänvisa sjukvårdspersonal om vaccinationsförloppet.

Har du redan vaccinerats?

Det är möjligt att du redan blivit vaccinerad på din arbetsplats och om så är fallet så vill vi gärna be dig om att informera oss.

Har du inte blivit vaccinerad eller fått en kallelse till vaccination?

Sundhedsstyrelsen har gått ut med information om att läkare och sjuksköterskor som är anställda via bemanningsföretag kan erbjudas och bli hänvisade till ett vaccinationsförlopp. Bemanningsföretaget skickar in en begäran om få ta del av erbjudandet om vaccination, på vägnar av den anställde vikarien till Statens Serum Institut (SSI).

Vi har därför skickat en anmodan till Statens Serum Institut (SSI) om att kunna erbjuda våra anställda vikarier vaccination. Vi vill understryka att detta enbart är ett frivilligt erbjudande om möjligheten för vaccination.

När får du erbjudandet om vaccination?

Statens Serum Institut (SSI) kan inte svara exakt på när i tiden som du kommer få en hänvisning till vaccinationsförloppet. Men Sundhedsstyrelsen plan är att vaccinationerna ska genomföras i slutet av mars och under början av april 2021.

Var ser jag mitt erbjudande om vaccinationen?

Statens Serum Institut (SSI) kommer ge besked via din e-boks eller via ett fysiskt brev om man inte har en digital e-boks.

Hur bokar jag tid till vaccination?

Om du mottager erbjudandet om vaccinationen så ska du själv boka tid på en regional vaccinationsmottagning.

Frågor? Kontakta Transmedica.