Specialist

Fakta om rangering och ramavtal i Norge

Fakta om rangering og rammeaftaler i Norge

Det lönar sig att jämföra erbjudande från flera olika bemanningsföretag. Hitta de leverantörer som är godkända där du vill arbeta i Norge. Här förklarar vi hur ramavtalen fungerar, vad rankningen betyder och hur du bäst hittar ditt drömuppdrag.

Ramavtal i Norge

I Norge blir bemanningsföretagen godkända som leverantörer av hälso- och sjukvårdspersonal efter en nationell upphandling. Ramavtalen med de regionala hälsovårdsmyndigheterna sträcker sig över en tvåårsperiod och anbuden administreras av Sykehusinnkjøp (tidigare Hinas) som ansvarar för upphandling av hälso- och sjukvårdspersonal. Specialistläkare och sjuksköterskor på norska sjukhus omfattas av ramavtalen genom att arbeta via godkända leverantörer.

Om exempelvis en psykiatriker önskar att vikariera i Nord-Norge så finns det en prioriterad lista över de godkända leverantörerna som kan erbjuda vikariat i denna region, inklusive Transmedica.       

Leverantörerna erbjuder olika villkor, så det kan löna sig att jämföra. Detta gäller både för nya specialister som vill vikariera och för vikarier som redan arbetar i Norge.

Vad betyder rangordningen – och vad betyder den inte? 

Rangordningen baseras på olika kriterier som angivs i upphandlingsprocessen, speciellt pris och kvalitét. ”Valet av leverantör bestäms utifrån vilken prioritering leverantören har i det aktuella ramavtalet”, så vad innebär det för friheten att väja bemanningsföretag?

Kate Marie Frogner, chef över Transmedicas norska avdelning, har 15 års erfarenhet med rekrytering och bemanning av sjukvårdspersonal i Norge. Kate har arbetat med de norska ramavtalen sedan de första nationella avtalen ingicks 2009. Hon förklarar hur detta fungerar i praktiken:

– När det uppstår ett behov av en vikarie hos en av våra uppdragsgivare skickas det ut en förfrågan till alla leverantörer som är med på ramavtalet inom det specifika specialistområdet. Här beskrivs avdelningen, arbetsuppgifterna och kompetenskraven för vikarien. Alla leverantörer måste lämna in deras anbud inom en angiven svarsfrist. När väl fristen gått ut så genomgår avdelningen de olika kandidaterna som presenterats och väljer den lösning som täcker behovet så bra som möjligt i linje med de angivna kraven. I de tillfällen som två leverantörer presenterat två lika bra lösningar så vill rangordningen avgöra om vem som får avtalet. 

Ingen har ensamrätt till avtal

Rangordningen är inte avsedd för att påtvinga vikarierna att välja en specifik leverantör, enligt Kate Marie Frogner.

– Rangordningen har att göra med prissättning och kvalité. Transmedica får höga poäng vad gäller kvalité, men en med en högre prissättning så innebär det en lägre rangordning. Historiskt sätt så har högt rankade leverantörer ofta inte kunnat leverera alls. Vår erfarenhet är helt klart att vikariens kompetens och tillgängligt är den avgörande orsaken för att få vikariatet.

Alla kan fritt välja det bästa erbjudandet 

Norge har en fri arbetsmarknad och det är upp till var och en att avgöra vem man vill ha som arbetsgivare eller samarbetspartner. Var tredje psykiatriker som arbetar i Norge har valt att göra det genom Transmedica. Samma sak gäller för var fjärde radiolog som vikarierar i Norge.

Från och med 2021 är Transmedica fortfarande leverantörer inom psykiatri, radiologi och alla de medicinska- och kirurgiska specialiteterna över hela Norge. Vi är leverantörer av specialistsjuksköterskor i hela Norge, samt allmänsjuksköterskor i Nord-Norge. 

På Transmedica har vi valt att attrahera de mest kompetenta och kvalificerade vikarierna genom att erbjuda de bästa ersättningarna. Det är oftast vikariernas kompetens och tillgänglighet som är avgörande. Det är därför vi ligger i toppskiktet när det gäller antal kontrakt och avtal – oavsett vår rangordning.   

Läkarna får sista ordet

“Transmedica har alltid funnet de stillinger jeg har ønsket, over hele Norge og når som helst på året. Servicen er generelt god, og det er lønnen også. Jeg kan anbefale Transmedica og har lyst til å fortsette samarbeidet.”
–Ole, Radiolog

“För det mesta har Transmedica kunnat fixa vikariat åt mig när jag önskat det och var jag önskat det. Ersättningen som Transmedica erbjuder är konkurrenskraftig och speglar väl den kompetensnivån man nått. Jag är nöjd med lönen jag får och tänker fortsätta samarbetet. Kvalitet och service på toppnivå.”
–Adrian, Överläkare i radiologi

“Lønnen er god og jeg har alltid fått vikariater via Transmedica når jeg ønsket det, i forskjellige norske landsdeler.”
–Vanja, Psykiater

KÄLLOR:
Citat från Veileder for bestilling av vikartjenester helsepersonell (Sykehusinnkjøp, 2017).