Specialist

Lugnet före stormen inom psykiatrin!

Covid-19 og psykiatri

Bekymrande med tomma sängplatser

Covid-19 har på kort tid förändrat vardagen för både patienter och läkare inom psykiatrin. Där det tidigare var ont om platser, står nu tomma sängplatser tillgängliga och patienterna avbokar sina inbokade tider på öppenvårdens mottagningar.

En hel del arbete har gjorts för att försöka underlätta för patienterna. Telefon- eller videokonsultationer ersätter det personliga mötet och gruppterapier avbokas och ändras till enskilda sessioner. Men är detta nog?

– Vi ser inom psykiatrin och somatiken en minskning av antalet patienter. De psykiatriska avdelningarna är inte så överfyllda, som vi vanligtvis är vana vid och det är oroande att det finns så många tomma sängplatser. Vi får information från de psykiatriska ambulanserna i Danmark att inte heller de, har speciellt mycket att göra, säger Gitte Ahle, styrelseordförande för dansk psykiatrisk förening, till Ugeskriftet.dk. Hon fortsätter med att säga att hon är rädd för att detta är lugnet före stormen!

Norge behöver fler psykiatriker!

– Vi vet att riktigt många psykiatriska patienter faktiskt inte får den nödvändiga hjälpen, som de så väl behöver, just nu. Patienterna håller sig borta. Många av sjukhusen har också en stor brist på kvalificerade psykiatriker. Troligtvis så kommer det att uppstå en enorm överbelastning på sjukhusen, när coronakrisen avtar och många av de patienterna som uteblivit, samtidigt återvänder för att återuppta sin nödvändiga behandling, säger läkare och VD Mikael Palm på Transmedica.

Läs mer: Psykiatriker, ställ upp med din kompetens och få marknadens bästa lön