Avtal med Danskt sjuksköterskeråd

Norska arbetsmiljölagen och tystnadspliktsavtal

När du arbetar för Transmedica är du skyldig att följa den norska arbetsmiljölagen. Här hittar du:

 

Skatteregler

För personer med dansk folkbokföringsadress:

För personer med norsk folkbokföringsadress:

För personer med svensk folkbokföringsadress:

 

Auktorisationer för sjuksköterskor

Norge

Sverige

 

Danmark

Allmänt:

Nordiska sjuksköterskor med auktorisation som sjuksköterska från ett nordiskt land:

Sjuksköterskor som är medborgare och utbildade i EU-länder:

Sjuksköterskor utbildade i länder utanför Norden och EU: