Trygghet

Nu återöppnar de nordiska länderna

Läkare och sjuksköterskor behöver inte längre bekymra sig om skiftande inreseregler och restriktioner

Danmark, Norge och Sverige har nu upphävt de flesta corona-restriktionerna. Hela Skandinavien är därmed återöppnat.

Läkare och sjuksköterskor som vikarierar i utlandet, behöver inte längre bekymra sig om skiftande inreseregler och restriktioner på arbetsplatsen. Även i fritiden kommer man uppleva större frihet.

“Covid-19 har inte försvunnit, men de flesta särregler som myndigheterna hittills har pålagt oss alla, försvinner nu i Norden. För våra vikarier blir allt enklare och mindre stressfyllt. Det är som ett tungt moln som nu lättar, kan man säga.”

Se ett utval av aktuella vikariat här på transmedica.dk.