Trygghet

Nu återöppnar de nordiska länderna

Läkare och sjuksköterskor behöver inte längre bekymra sig om skiftande inreseregler och restriktioner

Danmark, Norge och Sverige har nu upphävt de flesta corona-restriktionerna. Hela Skandinavien är därmed återöppnat.

Läkare och sjuksköterskor som vikarierar i utlandet, behöver inte längre bekymra sig om skiftande inreseregler och restriktioner på arbetsplatsen. Även i fritiden kommer man uppleva större frihet.

“Covid-19 har inte försvunnit, men de flesta särregler som myndigheterna hittills har pålagt oss alla, försvinner nu i Norden. För våra vikarier blir allt enklare och mindre stressfyllt. Det är som ett tungt moln som nu lättar, kan man säga.”

—Mikael Palm, läkare och CEO på Transmedica

Se ett utval av aktuella vikariat här på transmedica.dk.