Läkarvikariat i Danmark, Sverige och Norge inom alla specialiteter

Nedan visas samtliga av Transmedicas lediga tjänster för läkare. Klicka på en tjänst för att läsa mer om vikariatet. Det är möjligt att sortera efter tjänst, specialitet och land. Klicka till exempel på Norge för att se endast norska läkarvikariat.

Är du redo att komma igång som vikarie? Upprätta dig då i Transmedicas system via vikariatanmälan eller kontakta oss.

Lediga läkarvikariat

Tjänst Specialitet Land
Region Syddanmark søger en speciallæge i psykiatri til ambulante forløb Psykiatri Danmark
Region Syddanmark søger speciallæger til Fælles Akut Modtagelse Akutmedicin Danmark
Kardiolog/Indremedisiner ønskes i flere ulike deler av Norge Kardiologi Norge
Øyelege til Midt-Norge Oftalmologi Norge
Indremedisiner til flere sykehus i Norge Intern medicin Norge
Anestesiolog til Østlandet Anæstesi Norge
Psykiater til Innlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Telemark Psykiatri Norge
Psykiater til Telemark Psykiatri Norge
Psykiater til Nord Norge Psykiatri Norge
Barne- og ungdomspsykiater Vestlandet Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Psykiater til Nord Norge Psykiatri Norge
Psykiater til Oslo Psykiatri Norge
Psykiater til Nord Norge Psykiatri Norge
Barne- og ungdomspsykiater til Østlandet Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Barne- og ungdomspsykiater til Vestlandet Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Psykiater til Sørlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Sørlandet Psykiatri Norge
Region Sjælland søger en speciallæge i onkologi Onkologi Danmark
Psykiater til Vestlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Vestlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Vestlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Østlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Østlandet Psykiatri Norge
Psykiater til Sørlandet Psykiatri Norge
Region Nordjylland søger en overlæge til Retspsykiatrisk ambulatorium Psykiatri Danmark
Region Hovedstaden søger en radiolog Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en overlæge til Ambulatorie for unge med Skizofreni Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en overlæge til sengeafsnit for Psykoser Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri Psykiatri Danmark
Ortopædkirurg med erfaring i skulderkirurgi Ortopædkirurgi Danmark
Region Sjælland søger psykiater til Distriktspsykiatrien Psykiatri Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i Anæstesi Anæstesi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge til Akutafdeling Akutmedicin Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri Psykiatri Danmark
Løbende tilbud for pædiatrikere i hele Skandinavien Pædiatri Norge
Hele norden søger kardiologer til vikariater Kardiologi Norge
Gastroenterologer søges løbende (hele Skandinavien) Gastroenterologi Danmark
Tilbud til endokrinologer i Norge, Danmark og Sverige Endokrinologi Norge
Intern mediciner til vikariater i hele Skandinavien Intern medicin Norge
Flere vikariater for oftalmologer (Danmark, Norge, Sverige) Oftalmologi Danmark
Region Sjælland søger en patolog til dermatologi og/eller lungepatologi Patologi Danmark
Almenmedicinere søges til Region Sjælland Almen medicin Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i radiologi Radiologi Danmark
Region Hovedstaden søger psykiater til akutmodtagelse Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i urologi Urologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i gynækologi Gynækologi Danmark
Region Midtjylland søger en speciallæge i radiologi til mammaradiologi Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til almen radiolog Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til almen radiologi Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til Thorax eller Gastro området Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til mammaradiologi Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en overlæge til Psykoseteam/ambulatorie Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri til et sengeafsnit Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri til et alment psykiatrisk ambulatorium Psykiatri Danmark
Region Hovedstaden søger psykiater til lukket sengeafsnit Psykiatri Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i gynækologi obstetrik Gynækologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge til akutafdeling Akutmedicin Danmark
Region Hovedstaden søger psykiater til åbent sengeafsnit Psykiatri Danmark
Region Midtjylland søger psykiater til Privat Psykiatrisk Klinik Psykiatri Danmark
Region Hovedstaden søger psykiater til Privat Psykiatrisk Klinik Psykiatri Danmark
Region Syddanmark søger psykiater til Privat Psykiatrisk Klinik Psykiatri Danmark
Region Hovedstaden søger en radiolog Radiologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i psykiatri til sengeafsnit Psykiatri Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i patologi Patologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i psykiatri til distriktspsykiatrien Psykiatri Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i anæstesi Anæstesi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i radiologi Radiologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i mammaradiologi Radiologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i gynækologisk obstetrik Gynækologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i gynækologisk urologi Gynækologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i radiologi Radiologi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i anæstesi Anæstesi Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge til Tværfagligt smerteteam Anæstesi Danmark
Örebro- Spec. i allmänmedicin/leg. läkare (NCS Cross) Almen medicin Sverige
Radiologer til korte og lange oppdrag over hele landet Radiologi Norge
Psykiatere: stor etterspørsel etter vikarer i hele Norge Psykiatri Norge
Halland - Spec. i allmänmedicin/leg. läkare (VAS) Almen medicin Sverige
Skåne - Spec. i allmänmedicin/leg. läkare (PMO) Almen medicin Sverige