Läkarvikariat i Danmark, Sverige och Norge inom alla specialiteter

Nedan visas samtliga av Transmedicas lediga tjänster för läkare. Klicka på en tjänst för att läsa mer om vikariatet. Det är möjligt att sortera efter tjänst, specialitet och land. Klicka till exempel på Norge för att se endast norska läkarvikariat.

Är du redo att komma igång som vikarie? Upprätta dig då i Transmedicas system via vikariatanmälan eller kontakta oss.

Lediga läkarvikariat

Tjänst Specialitet Land
Region Syddanmark søger en speciallæge i psykiatri til sengeafsnit Psykiatri Danmark
Region Syddanmark søger en Børne- og Ungepsykiater eller Voksen psykiater Børne- og ungdomspsykiatri Danmark
Løbende tilbud for pædiatrikere i hele Skandinavien Pædiatri Norge
Hele norden søger kardiologer til vikariater Kardiologi Norge
Gastroenterologer søges løbende (hele Skandinavien) Gastroenterologi Danmark
Tilbud til endokrinologer i Norge, Danmark og Sverige Endokrinologi Norge
Intern mediciner til vikariater i hele Skandinavien Intern medicin Norge
Barne- og ungdomspsykiater til BUPP Moss Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Barne- og ungdomspsykiater til ABUP Farsund/Flekkefjord Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Barne- og ungdomspsykiater til BUP Elverum Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Barne,- og ungdomspsykiater til Bodø BUP Børne- og ungdomspsykiatri Norge
Psykiater Haugesund psykose poliklinikk Psykiatri Norge
Psykiater Stavanger LAR poliklinikk Psykiatri Norge
Øre-Nese-Hals spesiaslist til Haugesund Øre-næse-hals Norge
Øyelege til Kongsvinger Oftalmologi Norge
Øyelege til Namsos Oftalmologi Norge
Øyelege til Elverum sykehus Oftalmologi Norge
Onkolog Gjøvik Onkologi Norge
Onkolog Haugesund Onkologi Norge
Lungelege til Kristiansand Lungemedicin Norge
Lungelege til Molde Lungemedicin Norge
Lungelege Sykehuset Østfold, Kalnes Lungemedicin Norge
Lungelege til Kongsvinger sykehus Lungemedicin Norge
Kardiolog til Stavanger Kardiologi Norge
Kardiolog til Nordfjord Kardiologi Norge
Kardiolog til Kirkenes sykehus Kardiologi Norge
Kardiolog UNN Narvik Kardiologi Norge
Kirurg til Flekkefjord Kirurgi Norge
Kirurg til Stord Kirurgi Norge
Gynekolog til Kristiansund Gynækologi Norge
Gynekolog til Flekkefjord Gynækologi Norge
Gynekolog til Haugesund Gynækologi Norge
LIS3 (Lege i spesialisering) til Kristiansand sykehus Læge Norge
LIS1 (lege i spesialisering) Stord sykehus Læge Norge
LIS2 (Lege i spesialisering) til Kongsvinger sykehus Læge Norge
Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn. Psykiatri Norge
Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn. Psykiatri Norge
Psykiater Nedre Romerike DPS Akutteam. Psykiatri Norge
Psykiater Arendal Poliklinikk ARA Psykiatri Norge
Psykiater Kristiansand, Solvang DPS døgn. Psykiatri Norge
Psykiater Tromsø DPS, døgn. Psykiatri Norge
Psykiater Førde, DPS Poliklinikk. Psykiatri Norge
Flere vikariater for oftalmologer (Danmark, Norge, Sverige) Oftalmologi Danmark
Region Sjælland søger en patolog til dermatologi og/eller lungepatologi Patologi Danmark
Psykiater Hamar, TSB poliklinikk. Psykiatri Norge
Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn. Psykiatri Norge
Psykiater Sandnes, ruspoliklinikk ung. Psykiatri Norge
Psykiater/indremed/allmlege Oslo, Avrusning døgn Psykiatri Norge
Psykiater Kongsvinger Dps poliklinikk Psykiatri Norge
Psykiater Skien TSB Psykiatri Norge
Onkolog til Bodø Onkologi Norge
Onkolog til Førde Onkologi Norge
Onkolog til Førde Onkologi Norge
Onkolog til Haugesund Onkologi Norge
Onkolog til Gjøvik Onkologi Norge
Lungelege til Kalnes Lungemedicin Norge
Gastrokirurg til Ahus Kirurgi Norge
Gynekolog til Stord Gynækologi Norge
Onkolog til Levanger/Namsos Onkologi Norge
Region Syddanmark søger en Børne- og unge eller voksen psykiater Psykiatri Danmark
Region Syddanmark søger en Børne- og Ungepsykiater Børne- og ungdomspsykiatri Danmark
Lungelege til Hammerfest Lungemedicin Norge
Lungelege til Mo i Rana Lungemedicin Norge
Lungelege til Kongsvinger Lungemedicin Norge
Almenmedicinere søges til Region Sjælland Almen medicin Danmark
Region Sjælland søger en speciallæge i radiologi Radiologi Danmark
Region Hovedstaden søger psykiater til akutmodtagelse Psykiatri Danmark
Psykiater til Arendal FACT Psykiatri Norge
Psykiater til Haugesund DPS døgn Psykiatri Norge
Region Nordjylland søger en speciallæge i urologi Urologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i gynækologi Gynækologi Danmark
Region Midtjylland søger en speciallæge i radiologi til mammaradiologi Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til almen radiolog Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til almen radiologi Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til Thorax eller Gastro området Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i radiologi til mammaradiologi Radiologi Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri til et psykose ambulatorie Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri til et sengeafsnit Psykiatri Danmark
Region Nordjylland søger en speciallæge i psykiatri til et alment psykiatrisk ambulatorium Psykiatri Danmark
Region Hovedstaden søger psykiater til lukket sengeafsnit Psykiatri Danmark