Transmedicas historia

Transmedica grundades av Karsten Ramløv Svendsen 1990, med det primära syftet att hyra ut danska specialistläkare till offentliga sjukhus i Skandinavien. I början var efterfrågan störst i Sverige, men efter det första året upplevdes en betydande växt på den norska marknaden. Senare fick vi även uppdrag i Danmark. Idag har vi vårt fokus på Skandinavien som huvudmarknad. Transmedica har, utöver den geografiska expansionen av marknaden, utökat sina tjänster till att även omfatta uthyrning av allmänläkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

År 1999 började Transmedica att erbjuda andra tjänster till den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i Skandinavien, vilket började med hela operationsteams för avveckling av väntelistor. Därefter har Transmedica arbetat som pionjär inom det offentliga-privata samarbetet på en rad områden inom hälso- och sjukvården. Transmedicas erfarenhet inkluderar bland annat: drift av avdelningar på offentliga sjukhus, projekt gällande väntelistor i Danmark, Norge och England, managementuppdrag på offentliga sjukhus samt konsulentfunktion om hälso- och organisationsfrågor.

Under 1999 etablerade Transmedica även dotterbolaget Intermedica i Polen med ögonkliniker i Poznan, Kraków och öppnade 2007 även klinik i Stettin. Klinikerna erbjöd en rad behandlingar inom ögonkirurgi. När det  gäller volymen var den stora majoriteten av aktiviteten för behandling av grå starr samt laseroperationer för närsynthet. Transmedica har valt att fokusera på den skandinaviska marknaden och sålde i januari 2010 Intermedica.

Transmedica övertog 2006 det svenska specialistsjukhuset Spenshult, som specialiserat sig på behandling av medicinsk reumatologi, reumakirurgi och rehabilitering. Spenshult drivs idag av Transmedica och har ett nära samarbete med svenska reumatikerföreningen (Reumatikerförbundet), som har representanter i Spenshults styrelse.

Spenshult är ett ”Center of Excellence” för sjukdomar i rörelseorganen och aktiviteterna inkluderar, förutom behandling av patienter, även oberoende forskning samt utbildning av vårdpersonal.

Transmedica har utvecklats från att vara ett entreprenördrivet bemanningsföretag till att idag vara en professionell vårdkoncern med ett brett utbud av tjänster. Vi har alltid lagt stor vikt vid att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och att vara ledande inom kvalitetsstyrning. Vi har därför valt att dokumentera vårt kvalitetssystem genom at certifiera alla koncernens funktioner enligt ISO-standarder. Idag är 2/3 av Transmedica koncernen kvalitetscertifierad, emedan Spenshult och Intermedica är ISO-certifierade. Vikarieverksamheten uppfyller även den ISO-standarder.

2007 ingick Odin Equity Partners som investerare i Transmedica, i syfte att utveckla företaget. Transmedica har sedan dess genomfört en omfattande omstrukturering och förnyelse av ledningen. Idag är administrerande direktör Mikael Palm, och utvecklingen i Transmedica baseras på de senaste årens styrkor och gedigna erfarenhet. Koncernen är känd för hög kvalitet inom alla tjänster, vilket också är grunden för vårt framtida arbete.