Transmedica och dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter är ett centralt inslag i Transmedicas affärsområden, därför är det viktigt att detta sker enligt höga etiska normer och i överensstämmelse med EU:s personuppgiftsförordning. 

Reglerna gäller inte bara Transmedica-koncernen utan alla företag.
Vi har uppdaterat och publicerat vår integritetsspolicy, som innehåller information om vilken personlig information vi samlar in, vem som har tillgång till informationen, dina rättigheter, vidarebefodring av information, radering och säkerhet.

Se vår sekretesspolicy och riktlinjer nedan: