Norsk arbejdsmiljølov og tavshedspligt

Når du arbejder for Transmedica er du forpligtet til at følge den norske arbejdsmiljølovs bestemmelser. Her finder du:

Skatteregler

For personer med dansk folkeregisteradresse:

For personer med norsk folkeregisteradresse:

For personer med svensk folkeregisteradresse:

Autorisationer for læger

Norge

Sverige

Danmark

Ansøgere fra Norden:

Statsborgere i EU-lande, der ikke er omfattet Rådets direktiv 2005/36/EF (EU-læger):

Ansøgere der ikke er omfattet af ovenstående regler (trejdelandslæger):