Gävleborg - Spec. i allmänmedicin/leg. läkare (PMO)

Vi har flera uppdrag i Gävleborg, både längre och kortare där det även finns möjlighet för leg. läkare med primärvårdsvana eller läkare med annan specialistkompetens och primärvårdsvana kan gå bra. Hälsocentralerna har en tidsfrist för sina avrop som gör att de snabbt blir uppbokade. Vi ser därför att du hör av dig till oss direkt om du är intresserad av att jobba i Gävleborg. Alla läkare måste vara fullständigt vaccinerade mot mässling och kontrolleras mot belastningsregistret i Gävleborgs län.

Västra Götaland - specialist i allmänmedicin eller leg. läkare (Asynja Visph)

Vi har många uppdrag i Västra Götaland, även möjlighet till jourpass finns. Här har vi också flera uppdrag till leg. läkare.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

Gotland - Leg. läkare + Specialist i allmänmedicin (Take Care)

Vi har många uppdrag på Gotland och kan erbjuda vikariat till både leg. läkare och specialister i allmänmedicin.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

Värmland - specialist i allmänmedicin (COSMIC)

Behov av allmänläkare med kontinuitet. Värmland förväntar sig: Specialister i allmänmedicin. Kunskap i Cosmic R8.1. Sammanhängande perioder, inte ströveckor.

IT: I december 2017 integreras WebCert, som används för elektroniska intyg, med Cosmic. En e-utbildning för hantering av den nya intygstjänsten har tagits fram och nås via samma länk. VIKTIGT att läkaren har gått e-utbildning innan påbörjat uppdrag http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Cosmic-e-Kurs/

Kalmars län-Specialist i allmänmedicin eller leg. läkare (COSMIC)

Vi har uppdrag i Kalmars län som i dagsläget erbjuder både längre och kortare vikariat. Önskemål om att läkaren har kunskap i journalsystem Cosmic R8.1. Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så vi ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

Norrbotten - Specialist i allmänmedicin (VAS)

I Norrbotten kan vi erbjuda många vikariat, både längre och kortare. Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

 

Västernorrland - Specialist i allmänmedicin (NCS Cross)

Vi har flera uppdrag i Västernorrland, både längre och kortare. Eventuellt finns möjlighet till kvällsjour samt beredskap måndag-söndag.

Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

Jämtland - specialist i allmänmedicin (Cosmic, Pascal, Sectra m.fl.)

Vi har uppdrag i Jämtland. Det kan eventuellt finnas möjlighet till kvällsjour samt beredskap måndag-söndag. Krav på erfarenhet av journalsystem Cosmic vid uppdrag på 1-2 veckor vid alla hälsocentraler.

Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så vi ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

Västerbotten- Specialist i allmänmedicin eller ST i allmänmedicin (SysteamCross/ NCS Cross)

Vi har flera uppdrag i Västerbotten, både längre och kortare. Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

Sörmland- Specialist i allmänmedicin (NCS Cross)

Det finns förnärvarande uppdrag i både 2018 och 2019. Vårdcentralerna önskar kontinuitet, så vi ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel:+46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

Subscribe to RSS - Almen medicin