Aktuelle vikariater inden for psykiatri

Psykiatere har strålende vikarmuligheder, lønmæssigt og fagligt. Transmedica matcher alle på løn og klarer bolig, rejse, papirer m.m.

Mere info for psykiatere

DPS Lofoten og Vesterålen, Stokmarknes

Oppgave: AAT og poliklinikk

Periode: uke 22

Psykiater med erfaring og kjennskap til norsk lovverk og praksis, både i forhold til standardiserte utredninger og nasjonale retningslinjer for behandling. Psykiateren må kunne vurdere/videreføre TUD vedtak. Psykiateren må ha kjennskap til hva som forventes av spesialist i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykiaterens rolle i pakkeforløp. Kjennskap til DIPS er å foretrekke.

DPS Follo, TiRe. Ski

Oppgave: Medisinskfaglige vurderinger og behandling. Vedtaksansvar for pasienter på TPHU og deltagelse i inntaksmøte. Samarbeid med kommunehelsetjenesten og veiledning av annet helsepersonell

Periode: 1 overlege uke 23-31 og 1 overlege uke 23-35.

Krav: Overlege i psykiatri, vedtaks- og utredningskompetanse, TPHU og dom, må ha kjennskap til Dips og elektronisk e-resept.

Arbedstid: 40 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Ahus, DPS Groruddalen allmennpsykiatrisk poliklinikk

Oppgave: allmennpsykiatrisk poliklinikk

Periode: uke 24-35

Krav: overlege psykiatri, erfaring fra allmennpsykiatrisk poliklinikk vektlegges.

Arbeidstid: 37,5 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Blakstad sykehus. Asker

Oppgave: psykiatrisk sykehusavdeling.

Periode: 26,27,28 og 29.

Krav: psykiater. Kjennskap til DIPS

Arbeidstid: 8-16. Ingen deltagelse i vaktordning, men kan være aktuelt å ta vakante vakter.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Haugaland, døgn. Haugesund

Oppgave: Allmenn 1 og 2. Allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgn. Allmenn 1 har 10 sengeplasser og allmenn 2 har 9 sengeplasser. Allmenn 2 er for tiden i en spennende fase hvor det jobbes med videreutvikling av dag- og gruppetilbud slik at en større del av behandlingen vil foregå fleksibelt poliklinisk.

Periode: dd – uke 52, med mulighet for forlengelse.

Krav: psykiater

Arbeidstid: 8-15.30

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Haukeland sykehus, seksjon for ECT. Bergen

Oppgave: Seksjon for ECT, samt avdeling for psykosomatisk medisin innen CL-psykiatri (konsultasjon innen liaison)

Periode: uke30-33 og 36-37

Krav: Godkjent spesialist i psykiatri, erfaring med ECT og konsultasjonsvirksomhet. 

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

BUP Alta

Oppgave: Pasientbehandling poliklinisk med akuttvakt funksjon dagtid

Periode: uke 23+25

Krav: Fortrinnsvis Barne- og ungdomspsykiater, alternativt psykiater med arbeidserfaring med barn og unge.

Arbeidstid: 37,5 evt. 40 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Rehab/psykose døgnseksjon, Bergen fra august til og med november

Overlege på døgnavdeling, samt bistå med pasienter på tvungent psykisk helsevern. Det er overlege og LIS-lege på den polikliniske delen av seksjonen.

Tett samarbeid mellom døgn og poliklinisk del.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Almen Døgnseksjon Bergen

10 sengepladser   

Uge 27-32  

8-16 ingen vagter

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser – Bodø

Oppgave: Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. I tillegg til kliniske oppgaver tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord.

Periode: uke 25-39

Krav: spesialist i psykiatri

Arbeidstid: 37,5 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Subscribe to RSS - Psykiatri