Aktuelle vikariater inden for psykiatri

Psykiatere har strålende vikarmuligheder, lønmæssigt og fagligt. Transmedica matcher alle på løn og klarer bolig, rejse, papirer m.m.

Mere info for psykiatere

Lofoten og Vesterålen DPS. Stokmarknes, Allmennpsykiatrisk enhet, døgn.

Oppgave: Døgn - 8 sengeplasser. Konsolidering og veiledning av behandlere i AAT ved behov. Våre behandlere jobber selvstendig, men trenger spesialist til drøfting. Noen vakter for allmennpsykiatrisk enhet må påregnes.

Periode: hele 2020

Krav: Psykiater med erfaring og kjennskap til norsk lovverk og praksis, både i forhold til standardiserte utredninger, og nasjonale retningslinjer for behandling. Psykiateren må kunne vurdere/videreføre TUD vedtak.

 

Helse Førde

Oppgave: Psykiatrisk klinikk har 4 sengeposter, poliklinikk i Førde og Florø og voksenhabiltering. Akutt døgn er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost med 14 sengeplasser, og ligger i Førde. DPS døgn (distriktspsykiatrisk senter) er sengeposter med tilbud til 13 kommuner i Sogn og Fjordane, med 14 sengeplasser i Førde og 11 på Kyrkjebø. Rus døgn er en tverrfaglig spesialisert sengepost med 15 sengeplasser, lokalisert på Kyrkjebø i Høyanger kommune.

Periode: Akutt døgn: 41,46,47 i 2019 og 6,8,11 i 2020

Bodø – Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Oppgave: Poliklinikk og sengepost. Avdelingen gir spesialister behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Periode: uke 40-48

Krav: psykiater, gjerne med erfaring med denne pasientgruppen

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Sandviken sykehus, avdeling for stemningslidelser

Oppgave: Arbeidet innebærer utredning og behandling av pasienter ved lukket døgnseksjon med 11-12 døgnplasser.

Periode: uke 37-44 og 38-44

Krav: Erfaring med arbeid med stemningslidelser og akutt-psykiatri er en fordel.

Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang.

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Speciallæger søges til psykiatriske akutmodtagelser

TRANSMEDICA SØGER KOMPETENTE OG ERFARNE SPECIALLÆGER!
Transmedica har ledige stillinger på flere psykiatriske akutmodtagelser, så hvis man interesser sig for det akutte, er der derfor et væld af muligheder. 

Sandviken sykehus, avd. psykose - Bergen

Oppgave: Bestillingen gjelder overlege til lukket seksjon godkjent for tvungent psykisk helsevern.

Seksjonene arbeider med pasienter med psykoselidelser.

Periode: uke 40-48, 40-52 og 42-46

Krav: Spesialist i psykiatri. Erfaring med fagfeltet er et krav Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Rehab/psykose døgnseksjon, Bergen fra august til og med november

Overlege på døgnavdeling, samt bistå med pasienter på tvungent psykisk helsevern. Det er overlege og LIS-lege på den polikliniske delen av seksjonen.

Tett samarbeid mellom døgn og poliklinisk del.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Almen Døgnseksjon Bergen

10 sengepladser   

Uge 27-32  

8-16 ingen vagter

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Avd. tidlig psykose – Sandviken, Bergen

Oppgave: S4 er en lukket enhet som har 12 enerom og en skjermet enhet med tekniske rom.

Frivillige og tvangsinnlagte pasienter med psykoseproblematikk. Stor variasjon i pasientgruppen (innbefatter også ruspasienter) Bestillingen gjelder overlege til lukket seksjon godkjent for tvungent psykisk helsevern. Akutt psykosebehandling, diagnostikk, utredning og kriseintervensjon. Liggetid – fra 3 uker til måneder.

Periode: 2.-29. september, dvs uke 36-39

Generelt behov indfor akutpsykiatri

Vi søger læger med erfaring inden for akutpsykiatri og hører gerne fra dig hvis du ønsker at arbejde inden for dette fagfelt.

For yderligere information, kontakt da venligst

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Subscribe to RSS - Psykiatri