Aktuelle vikariater inden for psykiatri

Psykiatere har strålende vikarmuligheder, lønmæssigt og fagligt. Transmedica matcher alle på løn og klarer bolig, rejse, papirer m.m.

Mere info for psykiatere

Speciallæger søges til psykiatriske akutmodtagelser

TRANSMEDICA SØGER KOMPETENTE OG ERFARNE SPECIALLÆGER!
Transmedica har ledige stillinger på flere psykiatriske akutmodtagelser, så hvis man interesser sig for det akutte, er der derfor et væld af muligheder. 

DPS Nedre Telemark, allmennpsykiatrisk sengepost

Oppgave: Sengeposten tilbyr behandling til opptil 15 pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger. Hovedbehandlingen i sengeposten er strukturert miljøbehandling (sosialrytmebehandling) hvor fysisk aktivitet og kognitiv miljøterapi inngår. Sengeposten er tverrfaglig sammensatt med overlege, psykologer, miljøterapeuter, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Vi vektlegger samarbeid med pårørende, interne og eksterne samarbeidspartnere. Sengeposten har lege i spesialisering som psykiater skal veilede etter gitt utdanningsprogram.

Ahus, DPS Nedre Romerike Akutt-team

Oppgave: Bidra med spesialistkompetanse og ivareta spesialistmedvirkning i behandling og vurdering av pasienter i Akutteamet. Differensialdiagnostisering av pasienter, kollegaveiledning og medisinvurderinger

Hjemmebesøk hos pasienter i akutte kriser

Periode: uke 36-39

Krav: Overlege i psykiatri, Erfaring fra liknende arbeid er et ønske. Kunnskap til DIPS og MetaVision er en stor fordel.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Indre Sogn Psykiatrisenter

Oppgave: Psykiatri, sengepost og oppfølging av utskrivene pas i samarbeid med egne ambulant team.

Periode: uke 8-25, 2020

Krav: Psykiater

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

OUS-Ullevål sykehus, akuttpsykiatris klinikk

Oppgave: Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner.

Periode: uke 29-34

Krav: spesialist i psykiatri

Arbeidstid: 40 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Bodø, enhet for rus og psykiatri (ROP)

Oppgave: Enheten har 8 sengeplasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse (dobbeltdiagnose-pasienter). Enheten tar imot pasienter over 18 år både elektivt men og tvang i henhold til lov om tvunget psykisk helsevern. Enheten tilbyr observasjon, kartlegging, utredning, avrusning og behandling av både psykisk lidelse og ruslidelse.

Periode: uke 36 til uke 33 (1/9-19 til 16/8-20)

DPS Sarpsborg- FACT team

Oppgave: FACT team. Psykiateren må være kjent med arbeid knyttet opp mot pasienter med psykoselidelser, rusavhengighet og personlighetsforstyrrelser. FACT tilnærming medfører oppsøkende virksomhet sli at førerkort er et krav.

Periode: uke 32-44

Sandviken sykehus, avd. psykose - Bergen

Oppgave: Lukket seksjon, godkjent for tvungent psykisk helsevern. Seksjonen arbeider med pasienter med psykoselidelser.

Periode: En overlege i ukene 27-30 og en i ukene 27-35

Krav: spesialist i psykiatri. Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang.

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Rehab/psykose døgnseksjon, Bergen fra august til og med november

Overlege på døgnavdeling, samt bistå med pasienter på tvungent psykisk helsevern. Det er overlege og LIS-lege på den polikliniske delen av seksjonen.

Tett samarbeid mellom døgn og poliklinisk del.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Almen Døgnseksjon Bergen

10 sengepladser   

Uge 27-32  

8-16 ingen vagter

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Subscribe to RSS - Psykiatri