Spesialist

20 års erfaring som vikarlege

Psykiater Lillian Heegaard har vært legevikar for Transmedica i 20 år, i både Sverige og Norge. Hennes erfaring er at hun får bruke tiden sin på pasientene.

– Jeg vil absolutt anbefale vikarlivet, og har rekruttert flere til Transmedica, forteller norske Heegaard.

Hun har jobbet som legevikar der det har vært behov for hjelp, både på avdeling og i poliklinikk.

– Jeg har vært på langs av både Norge og Sverige. Jeg har trivdes godt over alt hvor jeg har vært, og har blitt godt tatt imot.

 

– Jeg vil absolutt anbefale vikarlivet, og har rekruttert flere til Transmedica.

Vi har ledige vikariat innen psykiatri og flere andre spesialistområder

 

Ektepar i samme vikarbyrå

Hennes mann Per jobbet for Transmedica i tolv år, før han pensjonerte seg for åtte år siden. De har ikke alltid jobbet på samme sted, men ofte i nærheten av hverandre. I en periode kjørte de annenhver gang mellom Lycksele og Namsos i helgene for besøke hverandre, vinter som sommer. Nå holder de til på øya Stord, 2,5 timer fra Bergen, der hun har hatt flest oppdrag de siste fire årene.

– I psykiatrien vil de gjerne ha folk over litt lengre tid, og for vikarenes del er det også bedre å jobbe lengre tid på ett sted. Selv har jeg vært flere år på stedene jeg har vikariert. Det har gitt mulighet til å følge opp pasientene.

 

Mye administrasjon i turnustjeneste

Tilbake da Heegaard var i turnustjeneste ble legene pålagt mye annet enn pasientarbeid. På vakter på kirurgisk poliklinikk ble det for eksempel stilt krav om at forbruksmateriell skulle listes opp og påføres pasientens regning. På travle vakter var dette temmelig umulig å gjennomføre.

– Det var spesielle forhold å jobbe under, og det ville gått utover pasientarbeidet om det ble prioritert. Jeg valgte derfor å jobbe i Sverige, der det var mindre av dette. Der ble jeg også spesialist.

Les også om akuttmedisineren sin erfaring fra vikaroppholdet i Danmark.

 

– Som vikar er jeg glad for å slippe mye administrativt arbeid og kunne konsentrere meg om pasientene.

 

Tid til pasientarbeid

Heegaard jobbet i Sverige da hun etterhvert kom hun i kontakt med kolleger som hadde vært vikarer i Transmedica.

– På den tid var det trusler om nedskjæringer og nedleggelser overalt. Personalet begynte å forsvinne, finne seg sikrere arbeid, og vi visste ikke hva som skjedde med arbeidsplassen vår. Så veien til Transmedica var ikke så lang. Som vikar er jeg glad for å slippe mye administrativt arbeid og kunne konsentrere meg om pasientene. Jeg har hele tiden hatt et godt forhold til Transmedica. Det har aldri vært vansker i samarbeidet, og har det vært utfordringer har de ordnet opp, avslutter Heegaard.

 

Er du interessert i å vite mer om å være vikarlege?

Les mer her eller kontakt oss, vi hjelper med å skreddersy ditt vikariat! 

Telefon (+45) 33 33 76 13
Epost: transmedica@transmedica.dk