Anæstesisygeplejerske til Bærum

Bærum Sykehus søger anæstesisygeplejerske

Periode: fra uge 34 - året ud

Kompetencekrav: Utdannet anæstesisygepljerske   Viktig at de kan ortopedi, gastro og gynekologi, da de må regne med å jobbe vakter når de er her. Kandidaten bør ha kunnskaper om pasientjournalsystemet DIPS. 

Operasjonsteamet på sentraloperasjon (SOP).

Ett operasjonsteam består av 2 operasjonssykepleiere + 1 anestesisykepleier.

Alle tre spesialsykepleierne skal/bør ha erfaring fra plastikkirurgi.

Operationssygeplejersker til Bærum Sykehus

Bærum Sykehus søger operationssygeplejersker 

Periode: fra uge 34 - året ud

Kompetencekrav: Utdannet operasjonssykepleier  Trenger operasjonssykepleiere med god generell kirurgisk bakgrunn og erfaring. Viktig at de kan ortopedi, gastro og gynekologi, da de må regne med å jobbe vakter når de er her. Kandidaten bør ha kunnskaper om pasientjournalsystemet DIPS. 

Operasjonsteamet på sentraloperasjon (SOP).

Ett operasjonsteam består av 2 operasjonssykepleiere + 1 anestesisykepleier.

Sandviken sykehus

Avdeling for stemningslidelser,

Uke 26-32

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Sandnes

Døgnenhet

Snarest og i 6 mnd

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Bodø

Enhet for Rus og Psykiatri (ROP)

Uke 26-30

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Molde

Uke 19-41

Allmenn døgnseksjon

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Kongsvinger

Uke 26-40.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk og AAT

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

DPS Nordre Telemark

Uke 19-40.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk og AAT

 

For yderligere information, kontakt da venligst:

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Bodø – Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Oppgave: Poliklinikk og sengepost. Avdelingen gir spesialister behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Periode: uke 40-48

Krav: psykiater, gjerne med erfaring med denne pasientgruppen

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Oslo Universitetssykehus- Ullevål sykehus

Oppgave: Akuttpsykiatrisk avdeling

Periode: Uke 38-1

Krav: Spesialist i voksenpsykiatri (psykiater). Erfaring fra akuttpsykiatri, ha erfaring med og kunne bruke psykisk helsevernloven, beherske dokumentasjonssystemet DIPS og MetaVision (elektronisk kurve), gode språklige ferdigheter.

Arbeidstid: 40 timers uke

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Subscribe to RSS - Norge