Läkarvikariat i Danmark, Sverige och Norge inom alla specialiteter

Nedan visas samtliga av Transmedicas lediga tjänster för läkare. Klicka på en tjänst för att läsa mer om vikariatet. Det är möjligt att sortera efter tjänst, specialitet och land. Klicka till exempel på Norge för att se endast norska läkarvikariat.

Är du redo att komma igång som vikarie? Upprätta dig då i Transmedicas system via vikariatanmälan eller kontakta oss.

Lediga läkarvikariat

Tjänst Specialitet Land
DPS Gjøvik, poliklinikk Psykiatri Norge
Nordlandsykehuset, Akuttpsykiatrisk avd (Bodø/Rønvik) Psykiatri Norge
Gävleborg - Spec. i allmänmedicin/leg. läkare (PMO) Almen medicin Sverige
Västra Götaland - specialist i allmänmedicin eller leg. läkare (Asynja Visph) Almen medicin Sverige
Gotland - Leg. läkare + Specialist i allmänmedicin (Take Care) Almen medicin Sverige
Värmland - specialist i allmänmedicin (COSMIC) Almen medicin Sverige
Kalmars län-Specialist i allmänmedicin eller leg. läkare (COSMIC) Almen medicin Sverige
Norrbotten - Specialist i allmänmedicin (VAS) Almen medicin Sverige
Västernorrland - Specialist i allmänmedicin (NCS Cross) Almen medicin Sverige
Jämtland - specialist i allmänmedicin (Cosmic, Pascal, Sectra m.fl.) Almen medicin Sverige
Västerbotten- Specialist i allmänmedicin eller ST i allmänmedicin (SysteamCross/ NCS Cross) Almen medicin Sverige
Sörmland- Specialist i allmänmedicin (NCS Cross) Almen medicin Sverige
Privata hälsocentraler i Gävleborg - Specialist i allmänmedicin eller legitimerade läkare (PMO) Almen medicin Sverige
DPS Follo, døgn 80% 4 dage pr. uge Psykiatri Norge
DPS Fredrikstad – Akut Ambulant Team Psykiatri Norge
Glenne regionale senter for autisme, 50% Psykiatri Norge
DPS Sjøholt og DPS Volda (fordelt 50/50) Psykiatri Norge
BUP - Sykehuset Telemark Børne- og ungdomspsykiatri Norge
BUP Hedmark, Poliklinisk enhed ved Kongsvinger Børne- og ungdomspsykiatri Norge
DPS Nedre Telemark, seksjon rus og psykiatri Psykiatri Norge
Sykehuset Telemark, døgnseksjon Porsgrunn Psykiatri Norge
Længervarende vikaiat - Intern medicin Intern medicin Norge
Længervarende vikariat - Patologi Patologi Norge
Længerevarende vikariater - Urologi Urologi Norge
Lofoten og Vesterålen DPS, Poliklinikk Stokmarknes Psykiatri Norge
Infektionsmediciner til Jylland - snarest Infektionsmedicin Danmark
Generelt behov indfor akutpsykiatri Psykiatri Norge
Radiolog til mindre sygehus Radiologi Norge
Dermatolog til Mossjøen Dermatologi Norge
Er du specialist i Børne- og ungdomspsykiatri? Børne- og ungdomspsykiatri Danmark
Radiologer til mange spændende vikariater i det naturskønne Norge Radiologi Norge
Mange spændende stillinger inden for psykiatrien i hele Danmark Psykiatri Danmark