Stockholm-Danderyds Sjukhus geriatrik omg-31/1

Ring eller maila för mer information.

Stockholm-Danderyds Sjukhus infektion omg-31/1

Ring eller maila för mer information

Stockholm-Danderyds Sjukhus akutmottagning larm omg-31/1

Ring eller maila för mer information.

 

Stockholm-Danderyds Sjukhus IVA omg-31/1

Ring eller maila för mer information.

 

 

Spec IVA-SSK avd.10-23 omr.6 SU, period:201201-210228

Inriktning på enheten/verksamheten:

Neurokirurgi. Neurointermediär vård samt neuro postoperativ övervakning.

Krav på spec.ssk

Operationsavdelningen i Sollefteå v. 43-50.

Operationssjuksköterska

Dagtid, mån-ons kl. 07.00-16.30, 30 min rast

Ej jour.

 

Västra Götaland, Hjällbo VC period: 201020-201231

Hjällbo VC. De behöver en SSK från idag och året ut.

 

Skånes universitetssjukhus IPV Anestesi AN-ssk Lund, period:210104-210704.

Vi söker 3 Anestesisjuksköterskor

Kvinnosjukvård - all slutenvårdskirurgi inkl robot och snitt.

Neurokirurgi - alla typ av neurokirurgi. 

Ögon - all typ av ögonkirurgi inkl uppvak

Kirurgi Örnsköldsvik v. 36-50.

Kirurgen i Örnsköldsvik söker efter bakjourskompetenta läkare v. 36-50. Arbetstid 07.30-16.30, möjlighet till jour enligt verksamhetens schema.

Viktigt att läkarna kan ersätta varandra vid frånvaro och läkarna ska kunna utföra gastroskopier och koloskopier.Om uppdraget delas så ska man under minst 4 veckor kunna utföra ERCP.

 

Arbetsuppgifter:

kirurgiska operationer, mottagning, avdelningsarbete, dagbakjour och bakjour

Operationssköterska till Ängelholms sjukhus vecka 42-47

Här sker både dagkirurgi samt större elektiv kirurgi (inneliggande) Det är inom flera olika specialiteter: Ortopedi, kirurgi, ÖNH, hand, gynekologi, urologi.
Erfarenhet av dagkirurgisk verksamhet
Dagtid mån-torsdag, kanske fredag.
 

Med vänlig hälsning
_______________________________

Subscribe to RSS - Sverige