Vi har uppdrag i Jämtland. Det kan eventuellt finnas möjlighet till kvällsjour samt beredskap måndag-söndag. Krav på erfarenhet av journalsystem Cosmic vid uppdrag på 1-2 veckor vid alla hälsocentraler.

Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så vi ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se 

Land: 
Speciale: