Kunskap i Cosmic R8.1. Sammanhängande perioder, inte ströveckor.

IT: I december 2017 integreras WebCert, som används för elektroniska intyg, med Cosmic. En e-utbildning för hantering av den nya intygstjänsten har tagits fram och nås via samma länk. Alla nya läkare måste ha gått e-utbildning innan påbörjat uppdrag. Alla information hjälper vi till att förmedla innan påbörjat uppdrag.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se 

Land: 
Speciale: