Vi har flera uppdrag i Västernorrland, både längre och kortare. Eventuellt finns möjlighet till kvällsjour samt beredskap måndag-söndag.

Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se 

Land: 
Speciale: