Vi har många uppdrag i Västra Götaland, även möjlighet till jourpass finns. I Västra Götaland har vi också flera uppdrag till leg. läkare.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se 

Land: 
Speciale: