Transmedica är en professionell vårdkoncern med ett brett utbud av tjänster som erbjuds vård- och hälsosektorn i Skandinavien. Våra aktiviteter är indelade i tre affärsområden:

  • Vikarier – hälso- och sjukvårdspersonal
  • Egna sjukhus och kliniker
  • Övriga hälso- och sjukvårdstjänster

Transmedica arbetar inom alla områden i nära samarbete med det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs mer om vår vikarieservice under huvudavsnitten:

 

Du kan också träffa Transmedica på LinkedIn.


Transmedica – den bedste vikaroplevelse
Transmedica har existerat sedan 1990 och är Danmarks äldsta och mest erfarna bemanningsföretag för läkare och sjuksköterskor. Läs mer om vår historia.