Som ett led i vårt rekryteringsförlopp har vi behov av en del personupplysningar om dig, för att värdera, att vi upprätthåller gällande lovgivning samt de ramavtal som har ingåtts med våra kunder. Dessa upplysningar kommer vi fråga om separat. Hänsikten med denna kontakten är att säkra, att vi upprätthåller persondataförordningen och dataskyddslagen. Det betyder att du har rätt till att få följande upplysningar:

  1. Transmedica A/S CVR-nr. 17423401 är dataansvariga.
  2. Upplysningarna kommer enbart att användas internt inom Transmedica A/S i förbindelse med önskan om anställning. Dock kan vi efter avtal med dig spara och behandla upplysningarna i förbindelse med eventuell framtida anställning. Det kommer enbart vara personer i Transmedica A/S, som är direkt involverade i rekryteringen som kommer att ha tillgång till upplysningarna. upplysningarna kommer inte att delas med andra utan din accept.
  3. Vi raderar dina upplysningar när det inte längre är sakligt behov för att spara dem, med mindre att du har givit samtycke till, att vi sparar dem i längre tid.
  4. Du har rätt till att få insikt i de personupplysningar vi har registrerat om dig, och du kan på varje tidpunkt rätta dessa eller be om radering av registrerade upplysningar om dig. Såframt du önskar att utnyttja dig av dessa möjligheter, kan du kontakta din kontaktperson hos Transmedica A/S eller vår data proctection officer på dpo@transmedica.dk.
  5. Du har rätt till att skicka ett klagomål till dataskyddsmyndigheten över vår behandling av dina personupplysningar, om du menar att dataskyddsreglerna är överträdda. Klagomål kan skickas in på www.Datatilsynet.dk

Dessutom önskar vi att kontakta eventuella referenser du har uppgett. I den förbindelsen kommer Transmedica behandla relevanta personupplysningar om de blir tillgängliga.