Akut behov for lægebehandling
Ved læge/skadestuebesøg i Norge er der brugerbetaling.
Transmedica dækker desværre ikke denne udgift.
 

Bagage
Ved manglende eller forsinket bagage skal du kontakte personalet i lufthavnen og anmelde det. Som kvittering for anmeldelsen får du udleveret en "PIR" (property irregularity report).
Hvis bagagen ikke dukker op efter nogle dage eller modtages beskadiget, skal du kontakte Transmedica.

Bolag
Hvis du har dit eget svenske bolag, er det muligt at arbejde via dette. Hvis du arbejder via dit eget bolag, står vi får bolig og du sørger selv for rejsen. Honorar for arbejde via eget bolag forhandles individuelt og betaling sker efter modtagelse af faktura fra dit bolag.

Bolig
Du får stillet bolig til rådighed af enten sygehuset eller Transmedica.
Husk altid at tømme køleskabet og fjerne affald inden din afrejse.

Ekstravagter eller ændring af vagter
Beder afdelingen dig tage en ekstravagt, siger du selvfølgelig ja, hvis det passer dig og er forsvarligt. Skriv gerne på timesedlen, at det er en ekstravagt.

E-læring
De fleste sygehuse kræver e-læringskurser inden ankomsten til sygehuset.
Mere info får du af din konsulent i god tid før afrejsen.

Flybilletter
Vi arbejder på at finde den bedste rejse til dig. Dine flybilletter vil du typisk ved ikke-akutte vikariater modtage ca. 4 uger før afrejse. Tjek straks, om rejsedatoer og –tider er korrekte

Flyforsinkelser
Er der forsinkelser på dit fly og du kan se, at det bliver et problem at nå frem til din første vagt i tide, beder vi dig ringe, så vi kan give afdelingen besked om, at du kommer lidt for sent.

HLR (hjertestopkursus)
I Norge kræves fysisk hjertestopkursus (ikke web-kurs), der er mindre end 12 måneder gammelt

ID-kontrol i Norge
Alle skal til ID-kontrol mindst 1 gang, se mere under norsk skattekort.

Introduktion
Mange afdelinger tilbyder/har krav om introduktion af vekslende varighed fra timer til dage. Dette aftales med konsulenten inden vikariatets opstart.

Erhvervsrejseforskring
Tryg dækker dig på erhvervsrejser i de perioder, du er ansat hos os og dækker blandt andet ved sygdom og hvor hjemtransport er påkrævet. Sørg for altid at have kontaktinformationerne til Tryg på dig.
Efter kontakt til Tryg bedes du informere Transmedica.

Kontrakten
Det er meget vigtigt, at du straks gennemlæser den fremsendte kontrakt ved modtagelsen.
Sig endelig til, hvis der er fejl i det fremsendte og spørg, hvis du er i tvivl om noget.

Navneskilt
Udleveres sammen med din første kontrakt og bæres synligt på uniformen.

Norsk skattekort
For at få udstedt et norsk skattekort, skal du møde til ID-kontrol i Norge. Hvis du ikke har været til ID-kontrol tidligere, beder vi dig venligst gå til ID-kontrol hurtigst muligt efter påbegyndelse af vikariatet. Husk at medbringe dit pas, kontrakten med Transmedica samt ansøgning om skattekort, som du finder her: http://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/
Herefter skal du til ID-kontrol hvert 2. år.

Pas
Husk dit pas!
Godt at have med i forbindelse med flyrejsen, og et krav i forbindelse med ID-kontrol.

Rejseafregning
Husk at gemme billetter og kvitteringer. Indsend de originale rejsekvitteringer til os. Kopier kan desværre ikke anvendes.

Smykker og neglelak
Vi gør opmærksom på, at det naturligvis ikke er tilladt at bruge ur/smykker, incl. øreringe, når du er i tjeneste. (Dette gælder også ørestikker). Heller ikke neglelak er tilladt.

Sygdom
Bliver du syg under dit vikariat, bedes du underrette både afdelingen og Transmedica.

Timeseddel
Timeseddel fremsendes sammen med din kontrakt. Det er en god idé at printe nogle kopier hjemmefra.
Vær omhyggelig med at udfylde din timeseddel og husk at få den attesteret af afdelingsleder eller ansvarshavende sygeplejerske.
Feltet Rådighedstjeneste er kun relevant for anæstesi/operationssygeplejersker.

Transport
Transporten til og fra lufthavnen skal foregå med tog eller bus.
Sammen med din flybillet får du en rejseplan med diverse information, som vil lette din rejse til sygehuset.
Taxa må kun benyttes efter aftale med konsulenten.

Ugentlig timeantal
I Norge er normal arbejdsuge på 35,5 timer.
I Danmark er normal arbejdsuge på 37 timer.
I Sverige er normal arbejdsuge på 40 timer.