Transmedicas historie

Transmedica blev grundlagt af Karsten Ramløv Svendsen, i 1990, med det primære formål at udleje danske speciallæger til offentlige sygehuse i det øvrige Skandinavien. I begyndelsen var efterspørgslen størst i Sverige, men efter det første år oplevedes en betydelig vækst i det norske marked. Senere fik vi også opgaver i Danmark. I dag har vi vores fokus på Skandinavien som vores hovedmarked. Transmedica har, ud over den geografiske udvidelse af markedet, udvidet sine serviceydelser til også at omfatte udleje af almenlæger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

I 1999 begyndte Transmedica at tilbyde andre ydelser til den offentlige sundhedssektor i Skandinavien begyndende med hele operationsteams til ventelisteafvikling. Efterfølgende har Transmedica arbejdet som pioner i offentligt-prviat samarbejde inden for en række områder i sundhedsvæsenet. Transmedicas erfaringer omfatter blandt andet: drift af afdelinger på offentlige sygehuse, ventelisteprojekter i Danmark, Norge og England, managementopgaver på offentlige sygehuse samt konsulentfunktion omkring helse- og organisationsspørgsmål.

I 1999 etablerede Transmedica tillige datterselskabet Intermedica i Polen med øjenklinikker i Poznan, Kraków og åbnede i 2007 også klinik i Stettin. Klinikkerne tilbød en række behandlinger inden for øjenkirurgi. Volumenmæssigt var langt størstedelen af aktiviteten behandling af grå stær samt laseroperationer for nærsynethed. Transmedica har valgt at fokusere på det skandinaviske marked og har, i januar 2010, frasolgt Intermedica.

Transmedica overtog i 2006 det svenske specialsygehus Spenshult, der er specialiseret i behandling af medicinsk reumatologi, reumakirurgi og rehabilitering. Spenshult drives i dag af Transmedica, og har et tæt samarbejde med den svenske gigtforening (Reumatikerforbundet), der har repræsentanter i Spenshults bestyrelse.

Spenshult er et ”Center of Excellence” for sygdomme i bevægeapparatet og aktiviteterne omfatter, udover behandling af patienter, også selvstændig forskning samt uddannelse af sundhedspersonale.

Transmedica har udviklet sig fra at være en entreprenørdrevet vikarvirksomhed til i dag at være en professionel sundhedskoncern med en bred vifte af ydelser. Vi har altid lagt stor vægt på at levere ydelser af højeste kvalitet og at være førende på kvalitetsstyring. Transmedica er ISO-certificeret. Vi har således valgt at dokumentere vores kvalitetssystem ved at certificere alle koncernens funktioner efter ISO-standarderne. 

I 2007 indgik Odin Equity Partners (nu BWB Partners) som investor i Transmedica, med henblik på at udvikle virksomheden. Transmedica har siden da gennemført en større omstrukturering og fornyelse af ledelsen. I dag er den administrerende direktør Mikael Palm, og udviklingen i Transmedica bygger på de seneste mange års styrker og solide erfaring. Koncernen er kendt for høj kvalitet i alle ydelser, hvilket også er grundlaget for vores fremtidige virke.