Psykiater Hamar, TSB poliklinikk.

Psykiater Hamar, TSB poliklinikk.

Periode: Uke 22 - uke 35.2022.

 

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:     mae@transmedica.dk

Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn.

Psykiater Namsos, poliklinikk/døgn.

Allmenn psykiatrisk gruppe

50% sengepost

50% poliklinikk (inkl. inntaksteam)

Vaktbelastningen:

13 døgnvakter mandag-torsdag

3 helgevakter fredag-lørdag

Fokus på medikamentellbehandling og diagnostikk

 

Periode: Uke 27 - uke 44. 2022.

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Psykiater Sandnes, ruspoliklinikk ung.

Psykiater Sandnes, ruspoliklinikk ung.

Ruspoliklinikk ung Sandnes er en poliklinikk som gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling til unge voksne fra 15 – 30 år med alvorlige/og eller mindre alvorlige rus og psykiske vansker.

Periode: Uke 19 - 45. 2022

 

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

Psykiater/indremed/allmlege Oslo, Avrusning døgn

Psykiater/indremed/allmlege Oslo, Avrusning døgn.

Allmennlege eller indremedisiner med kjennskap til TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) pasientgruppen samt gjeldende lovverk

Psykiater med kjennskap til TSB og erfaring fra diagnostisering og behandling av pasienter med akutt rusproblem og høy somatisk komorbiditet.

Periode: Uke 22 - uke 48. 2022

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Psykiater Kongsvinger Dps poliklinikk

Psykiater Kongsvinger Dps poliklinikk.

Det er behov for en psykiater tilhørende poliklinikken ved DPS Kongsvinger. Vedkommende blir ansvarlig overlege til psykoseteamet men viktig at vedkommende er fleksibel siden DPS`et er lite og kompetansen blir benyttet der det er behov. Psykoseteamet har pt 70 pas og ca20 pas på TPH. Vedkommende blir eneste med.ansvarlig over sommeren. Vedkommende kommer nok til å bli benyttet som spesialist ved de andre team ved behov. Poliklinikken bestå av akutteam, nevroteam, tire, gruppeterapiteam og alm.team. 

Periode: 23 mai 22 - 19 sept 22

Psykiater Skien allmennpoliklinikken

Psykiater til Skien allmennpoliklinikken.

Poliklinikken utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser, som har fått rett til behandling innenfor spesialisthelsetjenesten og er tatt inn i pakkeforløp for utredning og behandling i VOP.

Periode. Uke 22. 2022 - 26.2023

 

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

Onkolog til Bodø

Bodø Sykehus trenger onkolog, helst en med kjennskap til  DIPS Arena.
Leger i spesialisering som er snart ferdig spesialist (innen 1 år) kan også være aktuelt.

Onkolog til Førde

Arbidsoppgaver vil være behandling, oppfølging og omsorg av pasienter med sykdom innen onkologi og hematologi, samt palliasjon
Avdelingen består av poliklinikk og sengepost på 13 sengeplasser fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.
Kreftavdelinga har faglig ansvar for all medikamentell kreftbehandling i tidl. Sogn og Fjordane fylke. Ca 110 000 innbyggere.
Avdelinga har totalt 12 leger (overleger og leger i spesialisering) fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.
 

Onkolog til Førde

Arbeidsoppgaver vil være behandling, oppfølging og omsorg av pasienter med sykdom innen onkologi og hematologi, samt palliasjon
Avdelingen består av poliklinikk og sengepost på 13 sengeplasser fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.
(med spesialister innenfor de ulike fagområdene)
Kreftavdelingen har faglig ansvar for all medikamentell kreftbehandling i tidl. Sogn og Fjordane fylke. Ca 110 000 innbyggere.
Avdelingen har totalt 12 leger (overleger (hem/onk) og leger i spesialisering) fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon

Onkolog til Haugesund

Helse Fonna har en fast onkolog tilknyttet Kreftpoliklinikk. Størstedelen av pasientene er innen diagnosegrupper gastrointestinale cancere og mammacancer. Ut over dette gir deres onkolog også behandling til andre diagnoser i samråd med onkologer ved Haukeland universitetssykehus (HUS). De har et tett samarbeid med onkologene på HUS og flere av disse kommer til Haugesund sjukehus på månedsbasis. Dette er en god hjelp og gir god mulighet til å konferere fag og problemstillinger. De har også telefonisk konferering med onkologene på HUS i hverdagen.

Subscribe to RSS - Norge