onkologisk sygeplejerske til Kristiansand

Sygeplejerske til Onkologisk Poliklinikk i Kristiansand

Periode: 25.10.21 til 25.11.21

Kompetencekrav: Kreftsykepleier med erfaring med å administrere cytostatika, immunterapi og antistoffer. Sykepleier må være kjent med CMS

 (Chemotherapy Management System)

 

For nærmere information og ved interesse kontakt venligst:

Christina Gronemann

Anæstesisygeplejersker til Tromsø

Tromsø søger anæstesisygeplejersker

Periode: uge 41 - 50

Kompetencekrav: Minimum 4 års anestesierfaring innen generell kirurgi som Gynekologi, Gastrokirurgi, Urologisk kirurgi. Erfaring med robot kompetanse er å foretrekke

Vi gir opplæring på robot kirurgi hvis vikaren kan lengre enn tre uker, MTU utsjekk hvis vikaren ikke kan våre medisinsk teknisk utstyr

For nærmere information og ved interesse kontakt venligst:

Christina Gronemann

Psykiater til Haugesund

Psykiater til Haugesund ,  Haugaland DPS- Allmenn 1 og allmenn 2, døgnavdeling.

Periode : 01.01.2022 - 31.12.2022

Kontakt:

BUPP Fredrikstad - 40-50% stilling

BUPP Fredrikstad

har behov for spesialist i barne- og ungdompsykiatri til sin poliklinikk, 40-50% stilling. 

Periode: 1.desember - 31.mai, 2022

Krav til kompetanse: Legespesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og unge Erfaring fra arbeid med barn og unge med alvorlig spiseforstyrrelse

Kunnskap om bruk av journalsystemet DIPS

 

Kontakt: 

Nina Dawes Anderssen :  Tlf. +47 920 97 312  /  nda@transmedica.dk

Blakstad Sykehus utenfor Oslo

Blakstad sykehus

Akuttpsykiatri. Lukket avdeling, fleste pas innlagt på tvang . 

Dips og Metavision

Behov: uke 44-52, 2021

Krav til kompetanse: Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. Erfaring med arbeid på akuttpsykiatrisk døgnavdeling, vant til vedtaksarbeid, veilede leger i utdanning. Erfaring med elektronisk journalsystem og kurveløsning. Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00, eventuelt vaktarbeid kan avtales.

 

Ta kontakt med:

Psykiater til Sogndal

Psykiater til DPS Sogndal psykiatrisenter poliklinikk.

Periode: 25.10.21  – 28.02.22 

50 – 60% stilling , med vaktuker med hjemmevakt ¼ 16-08 og hele døgnet hjemmevakt på helg.

 

Kontakt:

Barne-og ungdompsykiater Elverum

Barne-og ungdompsykiater til BUP Elverum, allmennpoliklinikk.

Dagtidsstilling, 08 – 16 mandag - fredag

Periode : 01.01.22 – 31.12.22, med mulighet for forlengelse

Kontakt:

Operationssygeplejersker til Tromsø (ØNH eller neurokirurgi)

Vi søger operationssygeplejersker til Tromsø

Periode: uge 41 - 52

Kompetencekrav: Operasjonsvirksomhet, ØNH, Nevrokirurgi,

Eller et av spesialfeltene. 

kompetanse innen både den koordinerende og sterile funksjon.

Nevrokirurgi; tumor, ryggkirurgi, implantat,

ØNH; tumor, ansiktsskader og implantat kirurgi

Ortopedi; Protese, bruddskader og håndkirurgi

For nærmere information og ved interesse kontakt venligst:

Christina Gronemann

Anæstesisygeplejerske til Drammen

Drammen søger anæstesisygeplejerske

periode: Uge 41 - 52 (dagtid mandag - fredag)

Kompetencekrav: Godkjent norsk anestesisykepleieutdannelse. Må kunne jobbe selvstendig med anestesi til operasjonspasienter innen våre kirurgiske områder. –gastro,kar,uro,ort,gyn, ønh

Må kunne Dips og Metavision

For nærmere information og ved interesse kontakt venligst:

Christina Gronemann

Psykiater til DPS Nøtterøy

Psykiater til DPS Nøtterøy avdeling rus-og avhengighet.

Periode: Snarest mulig med varighet til 31.12.21. Mulig behov for forlengelse.

Kontakt:

Subscribe to RSS - Norge