Spesialist

Fakta om rangering og rammeavtaler i Norge

Fakta om rangering og rammeavtaler i Norge

Det lønner seg å sammenligne tilbud fra flere vikarbyråer. Finn godkjente leverandører innenfor det området hvor du ønsker å jobbe i Norge. Her forklarer vi hvordan rammeavtalene fungerer, hva rangeringen betyr og hvordan du best finner ditt drømmeoppdrag.

Rammeavtaler i Norge

I Norge blir vikarbyråene godkjent som leverandør av vikartjenester til helseforetakene etter en nasjonal anbudskonkurranse. Rammeavtalene med de regionale helseforetakene inngås for en toårsperiode via Sykehusinnkjøp (tidligere Hinas) som har ansvar for innkjøpstjenester for spesialisthelsetjenesten. Legespesialister som vikarierer på norske sykehus er omfattet av rammeavtalene ved at de arbeider via godkjente leverandører.

Om for eksempel en psykiater ønsker å vikariere i Nord-Norge er det en prioritert liste av godkjente leverandører, som kan tilby oppdrag i denne regionen, inkludert Transmedica.

Leverandørene kan tilby ulike betingelser, så det lønner seg å undersøke. Dette gjelder nye vikarleger, men også erfarne spesialister som allerede jobber i Norge.

Hva betyr rangering – og hva betyr det ikke?

Rangeringen er basert på kriterier oppgitt i anbudskonkurransen, specielt pris og kvalitet. “Valg av leverandør bestemmes av hvilken prioritet leverandøren har i gjeldende rammeavtale,” står det blant annet, men hva betyr det for din frihet til å velge vikarbyå?

Kate Marie Frogner, sjef for Transmedica’s norske avdeling, har 15 års erfaring med rekruttering av vikarer i Norge og har jobbet med de norske rammeavtalene siden de første nasjonale avtalene ble inngått i 2009. Hun forklarer hvordan dette fungerer i praksis:

– Når det oppstår et vikarbehov hos en av våre oppdragsgivere sendes det ut en forespørsel til alle leverandører med rammeavtale i den aktuelle regionen og innenfor det konkrete spesialistområdet. Her beskrives avdelingen, arbeidsoppgaver og hvilke kompetansekrav som stilles til vikaren. Alle leverandører må gi sine tilbud innen en oppgitt responsfrist. Når fristen er ute vil avdelingen vurdere de kandidater de har fått presentert og velge den løsning som dekker behovet best mulig i tråd med oppgitte krav. I de tilfeller hvor to leverandører har presentert to like gode løsninger, vil rangering avgjøre hvem som får avtalen.

Rammeavtalen oppgir at “Likelydende forespørsel om vikar skal sendes til alle avtaleleverandørene.” Alle de godkjente leverandørene har altså i praksis adgang til de samme oppdragene. Det er sjelden at noen har to helt like kandidater som konkurrerer om samme oppdrag.

– Vår erfaring er at den leverandøren som dekker oppdraget best mulig, basert på kravspesifikasjon og kontinuitet, får avtalen, forklarer Frogner.

Ingen har enerett på avtaler

Rangeringen har ikke som formål å tvinge vikarer til å jobbe for en bestemt leverandør, ifølge Kate Marie Frogner:

– Rangering er basert på en kombinasjon av pris og kvalitet. Transmedica scorer høyt på kvalitet, men en høyere pris gir oss likevel en lavere rangering. Historikken har vist oss at leverandører med høy rangering i noen tilfeller likevel ikke kan levere. Vår erfaring er at vikarens kompetanse og tilgjengelighet er avgjørende for om man får oppdraget.

Alle kan fritt velge det beste tilbud 

Norge har et fritt arbeidsmarked og det er opp til den enkelte å vurdere hvem man vil ha som arbeidsgiver eller samarbeidspartner. Hver tredje psykiater som vikarierer i Norge har valgt Transmedica. Det samme gjelder for hver fjerde radiolog som vikarierer i Norge.

Fra 2021 er Transmedica fortsatt leverandør innenfor psykiatri, radiologi og alle medisinske og kirurgiske spesialiteter i hele Norge.

I Transmedica har vi valgt å tiltrekke oss de mest kompetente og kvalifiserte vikarer ved å tilby de beste betingelser. Det er oftest vikarenes kvalifikasjoner og tilgjengelighet som er avgjørende. Derfor er vi i toppsjiktet når det gjelder antall vikaravtaler – uavhengig av vår rangering.

Legene får siste ord

“Transmedica har alltid funnet de stillinger jeg har ønsket, over hele Norge og når som helst på året. Servicen er generelt god, og det er lønnen også. Jeg kan anbefale Transmedica og har lyst til å fortsette samarbeidet.”
–Ole, Radiolog

“För det mesta har Transmedica kunnat fixa vikariat åt mig när jag önskat det och var jag önskat det. Ersättningen som Transmedica erbjuder är konkurrenskraftig och speglar väl den kompetensnivån man nått. Jag är nöjd med lönen jag får och tänker fortsätta samarbetet. Kvalitet och service på toppnivå.”
–Adrian, Överläkare i radiologi

“Lønnen er god og jeg har alltid fått vikariater via Transmedica når jeg ønsket det, i forskjellige norske landsdeler.”
–Vanja, Psykiater

KILDER:
Sitater fra Veileder for bestilling av vikartjenester helsepersonell (Sykehusinnkjøp, 2017).