Onkolog til Haugesund

Helse Fonna har en fast onkolog tilknyttet Kreftpoliklinikk. Størstedelen av pasientene er innen diagnosegrupper gastrointestinale cancere og mammacancer. Ut over dette gir deres onkolog også behandling til andre diagnoser i samråd med onkologer ved Haukeland universitetssykehus (HUS). De har et tett samarbeid med onkologene på HUS og flere av disse kommer til Haugesund sjukehus på månedsbasis. Dette er en god hjelp og gir god mulighet til å konferere fag og problemstillinger. De har også telefonisk konferering med onkologene på HUS i hverdagen.

Onkolog til Gjøvik

 

 

Gjøvik Sykehus trenger en godkjent spesialist overlege i onkologi. Oppgavene vil være på poliklinikk, enten Stråleterapienhet eller

Kjemoterapienhet. Legetimekonsultasjon før behandling med kjemoterapi eller strålebehandling, og kontrolltimer etter behandling.

Kreftpoliklinikkene (kreftenhetene) ivaretar onkologisk behandling av voksne kreftpasienter innenfor CNS, GI, lunge, urologi og brystkreft, og har lokaler i hovedbygningen på Gjøvik og på Lillehammer. Avdelingen deltar også i utdannelsen av kreftsykepleiere.

Lungelege til Kalnes

 Sykehuset Østfold, Kalnes trenger erfaren lungespesialist. Ønskelig at kandidaten er kjent med pasientjournalsystem Dips, elektronisk kurve. HLR-kompetanse
Lang erfaring med alle utredninger av alle typer lungesykdommer, spesielt lungekreftutredning og behandling.
Det vektlegges erfaring med og samarbeid innen thoraxkirurgi.

 

Periode: uke 26-52, 2022

Arbeidstid: Vakt

 

 Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

Gastrokirurg til Ahus

Ahus trenger spesialist i generell kirurgi eller gastrokirurgi. Gjerne erfaring med bruk av DIPS og metavision. Gode norskkunnskaper.

 

Periode: 27.06.- 28.08.2022

Arbeidstid: Vakt.

 

Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

eller

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

Gynekolog til Stord

Gynekologisk avdeling på Stord Sykehus trenger gynekolog i uke 25, 28 og 29, 2022.

 - Ca 500 fødsler i året. Lavrisikoavdeling.
- Gynekologisk poliklinikk: 3 dager per uke
- Obstetrisk poliklinikk: 2 dager per uke
- Operasjoner: Elektive mandag til fredag. ØH 24/7.

Krav til kompetanse:
Operasjoner: Enkle laparascopi, Vaginalplastikk, abrasio, konisering, TVT.
Gynekologisk, Obstetrisk vakterfaring siste året

Periode: 27.06.022- 10.07.2022

Arbeidstid: Vakt og poliklinikk

 

Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Onkolog til Levanger/Namsos

Arbeidsplass ved begge sykehus. Vikar vil være stasjonert ved et av sykehusene, men må påregne noen arbeidsdager også ved det andre sykehuset i regionen. Buss mellom sykehus.

Periode: uke 22, 2022-uke 22, 2023.

Arbeidstid: poliklinikk 08.00-16.00

 

Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

eller

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Lungelege til Hammerfest

Lungelege til Hammerfest.

De har behov for lungelege.

Periode: uke 26-32, 2022

Arbeidstid er 08.00 – 16.30 mandag til fredag.

Arbeidet vil bestå av postarbeid og poliklinikk.

Vakt kan også være aktuelt, dette vil da være bakvakt hvor det på hverdager er aktiv vakt fram til kl. 18.00, og passiv vakt fra kl. 18-08. Lørdag og søndag er det aktiv vakt fra kl. 09-15 og ellers passiv vakt.

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Lungelege til Mo i Rana

Mo i Rana (Helgelandssykehuset) har behov for lungelege 12 uker i 2022.

Lungepoliklinikk, visitt på sengepost, sekundær og tertiærvakt
Annen relevant informasjon Spirometri/DLCO/Bonchoscopi/SPL støtte fra med pol

Arbeidstid: 0800 – 1600

Kveldspoliklinikk etter avtale. Mulig vakt i generell indremedisin ved uforutsett fravær.

 

Kontakt:

 

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

 

eller

 

Lungelege til Kongsvinger

Kongsvinger sykehus trenger lungelege fortrinnsvis til poliklinikk.

Periode: uke 14-16 og 20-35.

Fortrinnsvis poliklinikk (inkl. vurdering av henvisninger) kl. 08-16 mandag-fredag. Ved behov kan det også være behov for kveldspoliklinikk, postarbeid og døgnvakt(aktiv/passiv)

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

 

eller

 

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Psykiater til Arendal FACT

Psykiater til Arendal FACT

FACT er et spesialisert team som jobber med langtidspasienter med diagnose eller mistanke om diagnose innenfor psykose/schizofrenispekteret samt alvorlige stemningslidelser med psykosesymptomer. Teamet er tverrfaglig, jobber poliklinisk og for det meste i pasientens hjem eller andre steder der pasienten oppholder seg, i Østre Agder. 

Periode: 01.04.22 - 01.04.23.

Det er ønskelig at kandidaten kan tre inn i klinikkens turnuspersonell og delta i turnusvakter for overleger.

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Subscribe to RSS - Norge