Tromsø søger oparationssygeplejersker - SOMMER 2022

Operationssygeplejersker til Tromsø - SOMMER 2022

Periode: 26 tom uke 34

Kompetencekrav: Operasjonssykepleiere med kompetanse innen både den koordinerende og sterile funksjon.

Gjøres relativt stor og komplisert kirurgi. Stikkord:

Nevrokirurgi; tumor, ryggkirurgi, implantat

ØNH; tumor, ansiktsskader og implantatkirurgi.

Ortopedi; protese, brudd skader og håndkirurgi

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

Sygeplejersker til medicinsk afd. MO i Rana - SOMMER 2022

Mo i Rana Sykehus søger almensygeplejersker  - SOMMER 2022

Periode: Sommeren 2022

kompetencekrav: Norsk Autorisert sykepleier

Minimum 2 års arbeidserfaring fra sykehus, helst medisinsk avdeling

HLR-kurs

Ved interesse og for nærmere information, kontakt os da venligst.

Anæstesisygeolejerske til Notodden - SOMMER 2022

Notodden sykehus søger anæstesisygeplejerske SOMMER 2022

periode: Uke 25-32

Kompetencekrav:  Vedkommende bør beherske MTU som:
 - Drâger Anestesiapparat
- Braun sprøytepumpe

Vedkommende bør være kjent med følgende IT-systemer:
- DIPS
- MetaVision

Kompetanse og selvstendighet er viktig da Anestesisykepleier er alene (sammen med anestesilege) på kveld/natt og helg

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

Anæstesisygeplejerske til Flekkefjord - SOMMER 2022

Flekkefjord søger anæstesisygeplejerske

Periode: 27.6.2022 til og med 07.08.2022

Afdeling: Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon, traume- og sectioberedskap. Det utføres operasjoner innenfor spesialitetene ortopedi, generell/gastro kirurgi og gynekologi.  

Sykehuset har tatt i bruk MetaVision (elektronisk kurve), og det er ønskelig med kunnskap om dette.

SSF brukerdræger Persues apparater og Braun sprøytepumpe

Operationssygeplejerske til Tromsø - SOMMER 2022

Tromsø søger operationssygeplejerske - SOMMER 2022

Periode: uge 26 tom 34

Kompetencekrav: Operasjonssykepleiere med kompetanse innen både den sterile og koordinerende funksjon.

Vi har både region- samt universitetssykehusfunksjoner, så er derfor ønskelig med kompetanse innen stor cancer kirurgi, både åpen kirurgi og per laparoskopi.

Vi ønsker primært noen med kjennskap til avdelingen

 

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

Operationssygeplejerske til Flekkefjord - SOMMER 20222

Flekkefjord søger operationssygeplejerske

Periode: 11.07.22-07.08.22.

Afdeling; Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon, traume- og sectioberedskap. Det utføres operasjoner innenfor spesialitetene ortopedi, generell/gastro kirurgi og gynekologi.  Sterilsentralen er en enhet i operasjonsavdelingen med eget personal på dag og fram til kl. 20 på virkedager, operasjonssykepleier etter kl.20.00 og i helgen.  

Anæstesisygeplejerske til Tromsø - SOMMER 2022

Tromsø søger anæstesisygeplejerske - SOMMER 2022

periode: uke 26 til og med uke 33

Kompetencekrav: Minimum 4 års ansiennitet innen anestesi til generell kirurgi som; gynekologi, urologi, gastro kirurgi, Øre/Nese/Hals, Nevrokirurgi og ortopedi. Erfaring med robot kirurgi er å foretrekke.

Ventilator erfaring Iflow Maquet.

Dokumentasjonssystem: Metavisjon

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

med. almensygeplejersker til Harstad - SOMMER 2022

Medicinsk afdeling Harstad søger almensygeplejersker - SOMMER 2022

Periode: 04.juli – 21. august – 2022 (Uke 27-33)

Kompetencekrav: Erfaring fra sykehus og sengepostarbeid fra tidligere er et krav. Ønskelig med erfaring innenfor følgende fagområder: Lunge, slag, geriatri, nyre, infeksjon, hjerte, gastroenterologi og hematologi. Må beherske bruk av EPJ, gjerne Dips. Må ha erfaring med medisinteknisk utstyr, e-læringskurs, HLR/AHLR.

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Onkologisk sygeplejerske til Arendal - SOMMER 2022

Arendal søger onkologisk sygeplejerske - SOMMER 2022

periode: Uge 25,26,27,28,29,30,31 og 32.

Afdeling: Kreftpoliklinikk(under Medisinsk poliklinikk,)Avdeling Pleie og Poliklinikk,

Kreftpasienter i cytostatikabehandling(kjemoterapi), immunterapi og antistoffbehandling.

 Avdelingen benytter nå elektronisk rekvirering av cytostatika(CMS). Avdelingen har benyttet sykepleiere fra byrå flere år med gode erfaringer på dette.

Psykiater til Tromsø akuttpost

Psykiater til Tromsø, akuttpost.

Spesialist i psykiatri. Norsk godkjenning
Ønskelig med arbeidserfaring fra Akuttpost/akuttpsykiatri
Kjennskap til norsk helsevesen.
God kjennskap til Psykisk helsevernloven og arbeid med tvungent psykisk helsevern
Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
Fordel om erfaring/kjennskap til DIPS.
Opplæring vil bli gitt av øvrige overleger ved Akuttpsykiatrisk seksjon. Krav til e-læring: Gjennomføre sikkerhetskurs og andre relevante e-læringskurs første uke.

Subscribe to RSS - Norge