Region: Region Sjælland
Speciale: Psykiatri
Ref. nr.: 3401
Kontraktlængde: Opstart 1. juni 2024. 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Om stillingen: Region Sjælland søger en speciallæge til intensivt modtageafsnit på Bispebjerg. Speciallægen vil varetage behandlingsansvaret for patientforløbet, gå stuegang, supervisere og vejlede de yngre læger som er tilknyttet afsnittet. Du vil have mulighed for at være med til at forme og udvikle patientbehandlingen. Som speciallæge vil du indgå i et tværfagligt samarbejde om de gode patientforløb med høj faglig kvalitet, hvor patienterne føler sig godt behandlet.

Om afdelingen: Akut modtager afsnittet modtager i alle døgnets timer psykiatriske patienter i den mest akutte fase. Afsnittet er en velfungerende afsnit med en stor personalegruppe på 50 medarbejdere. Der er er tilknyttet 16 sengepladser som tildeles de indlagte psykiatriske patienter i 1-12 dage, hvorefter ca. 50% udskrives direkte fra afsnittet og resten visiteres videre til fortsat indlæggelse på stationært intensivt eller åbent afsnit.

Krav: Du er speciallæge i psykiatri, med erfaring indenfor akutområdet. Du har gode samarbejdsevner og forstår vigtigheden i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige personale. Vi ser ligeledes gerne at du har en interesse og motivation for at arbejde i psykiatrien.

Som vikar i Transmedica er du altid sikker på:
- Attraktiv løn
- Løn under sygdom
- Fuldt møbleret bolig
- Fuld forsikring
- Unikt bonusprogram
- Fast kontaktperson

For yderligere information kontakt:

 Nicki Madsen +45 41851801 eller nma@transmedica.dk

 Florin Bele +46 723153131 eller fbe@transmedica.dk

 

 

Land: 
Speciale: